ประกาศแจ้งตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 20 กุมภาพันธ์ 2566 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจ (20 กุมภาพันธ์ - 24 กุมภาพันธ์ 2566) - ZFX

วันหมดอายุสัญญา CFD

ประกาศแจ้งตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 20 กุมภาพันธ์ 2566 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจ (20 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2566)

เรียนลูกค้า

เรียนแจ้งให้ทราบว่าการเทรดหุ้นดัชนีแบบสปอตผ่านรูปแบบการซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) เมื่อรายชื่อของบริษัทของหุ้นดัชนีมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น มูลค่าของโพสิชั่นตามสถานะการถือในบัญชีเทรดของลูกค้าจะได้รับผลกระทบหลังการปิดของตลาด (ตามเวลาแพลตฟอร์ม/เวลาเซิฟเวอร์) โดยอ้างอิงจากสถานะโพสิชั่นของลูกค้าว่าเป็นสถานะซื้อหรือขาย บัญชีซื้อขายจะถูกปรับตามอัตราภาษีการปันผลโดยอาจจะเป็นการจ่ายหรือเรียกเก็บ (โปรดทราบว่าหุ้นดัชนีฟิวเจอร์สแบบ CFDs จะไม่ได้มีส่วนในการรับเงินปันผลจากหุ้นจริง โดยส่วนที่อ้างอิงถึงล็อตมาตรฐานนี้อาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากผลิตภัณฑ์หนึ่งไปอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง สามารถตรวจสอบได้ที่ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ )

การจ่ายเงินปันผลเมื่อถือสถานะซื้อ

เงินปันผลที่จ่าย = จำนวนเงินปันผล (สัดส่วนตามสัญญาต่อหุ้นดัชนี) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐานคูณด้วยค่าเงิน)

การเก็บเงินปันผลเมื่อถือสถานะขาย

เงินปันผลที่เรียกเก็บ = จำนวนเงินปันผล (สัดส่วนตามสัญญาต่อหุ้นดัชนี) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐานคูณด้วยค่าเงิน)

การเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลของหุ้นดัชนีประจำสัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้:

สัญลักษณ์ 14 กุมภาพันธ์ 15 กุมภาพันธ์ 16 กุมภาพันธ์ 17 กุมภาพันธ์ 20 กุมภาพันธ์ เวลาจ่ายปันผล (GMT+0)
GER40
FRA40 0.489 21:55
US30 14.038 17.597 7.448 21:55
NAS100 1.258 4.322 0.15 0.198 21:55
SPX500 0.501 1.042 0.432 0.749 21:55
ChinaA50
HK50
AUS200 3.282 0.499 0.233 0.763 21:55
SPAIN35
UK100 12.179 21:55
EURO50 0.559 0.165 21:55
JAPAN225
GER30min
FRA40min 0.489 21:55
US30min 14.038 17.597 7.488 21:55
NAS100min 1.258 4.322 0.15 0.198 21:55
SPX500min 0.501 1.042 0.432 0.749 21:55
ChinaA50min
HK50min
การจ่ายเงินปันผลเมื่อถือสถานะการซื้อขายระยะยาว (Long Position):

เงินปันผลที่จ่าย = จำนวนเงินปันผลหุ้นรายตัว (ต่อหุ้น) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐาน

การเรียกเก็บเงินปันผลเมือถือสถานะการซื้อขายระยะสั้น (Short Position):

เงินปันผลที่เรียกเก็บ = จำนวนเงินปันผลหุ้นรายตัว (ต่อหุ้น) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐาน

การเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลของหุ้นสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) ประจำสัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้:

สัญลักษณ์ 14 กุมภาพันธ์ 15 กุมภาพันธ์ 16 กุมภาพันธ์ 17 กุมภาพันธ์ 20 กุมภาพันธ์ เวลาจ่ายปันผล (GMT+0)
CVX 1.51 21:00
MSFT 0.68 21:00
(โปรดทราบว่าข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลบ่งชี้เท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลของหุ้นแต่ละตัวโดยปกติจะเกิดขึ้นหลังจากปิดการซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ประกาศงดจ่ายเงินปันผลดังที่แสดงไว้ด้านบน)

(โปรดทราบว่า 2 วันก่อนการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน เราจะปรับเลเวอเรจของหุ้น CFDs ลดลงเหลือ 1:5 และจะดำเนินการเปลี่ยนกลับเป็น 1:10 หลังการเผยแพร่รายงานผลประกอบการโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีมาร์จิ้นเพียงพอเพื่อรักษาสถานะซื้อขายที่เปิดไว้ในช่วงเวลาดังกล่าว)

การเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจของหุ้นCFDsสหรัฐฯ ตามด้านล่าง (วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2566):

วันประกาศ
ผลประกอบการ
สัญลักษณ์ วันและเวลา
ปรับเลเวอเรจ (GMT+0)
วันและเวลา
ปรับเลเวอเรจ
วันและเวลา
ปรับเลเวอเรจกลับคืนตามปกติ (GMT+0)
เลเวอเรจเดิม
22 กุมภาพันธ์ 2566 NVDA 20 กุมภาพันธ์ 2566, 21:00 1:5 23 กุมภาพันธ์ 2566, 21:00 1:10
22 กุมภาพันธ์ 2566 BIDU 20 กุมภาพันธ์ 2566, 21:00 1:5 23 กุมภาพันธ์ 2566, 21:00 1:10
23 กุมภาพันธ์ 2566 MRNA 21 กุมภาพันธ์ 2566, 21:00 1:5 24 กุมภาพันธ์ 2566, 21:00 1:10
23 กุมภาพันธ์ 2566 BABA 21 กุมภาพันธ์ 2566, 21:00 1:5 24 กุมภาพันธ์ 2566, 21:00 1:10
27 กุมภาพันธ์ 2566 BRKB 23 กุมภาพันธ์ 2566, 21:00 1:5 28 กุมภาพันธ์ 2566, 21:00 1:10