ประกาศแจ้งตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่ 12 กรกฎาคม - 18 กรกฎาคม 2565 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจ ( 18 กรกฎาคม - 22 กรกฎาคม 2565) - ZFX

วันหมดอายุสัญญา CFD

ประกาศแจ้งตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่ 12 กรกฎาคม – 18 กรกฎาคม 2565 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจ ( 18 กรกฎาคม – 22 กรกฎาคม 2565)

เรียนลูกค้า

เรียนแจ้งให้ทราบว่าการเทรดหุ้นดัชนีแบบสปอตผ่านรูปแบบการซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) เมื่อรายชื่อของบริษัทของหุ้นดัชนีมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น มูลค่าของโพสิชั่นตามสถานะการถือในบัญชีเทรดของลูกค้าจะได้รับผลกระทบหลังการปิดของตลาด (ตามเวลาแพลตฟอร์ม/เวลาเซิฟเวอร์) โดยอ้างอิงจากสถานะโพสิชั่นของลูกค้าว่าเป็นสถานะซื้อหรือขาย บัญชีซื้อขายจะถูกปรับตามอัตราภาษีการปันผลโดยอาจจะเป็นการจ่ายหรือเรียกเก็บ (โปรดทราบว่าหุ้นดัชนีฟิวเจอร์สแบบ CFDs จะไม่ได้มีส่วนในการรับเงินปันผลจากหุ้นจริง โดยส่วนที่อ้างอิงถึงล็อตมาตรฐานนี้อาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากผลิตภัณฑ์หนึ่งไปอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง สามารถตรวจสอบได้ที่ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ )

การจ่ายเงินปันผลเมื่อถือสถานะซื้อ

เงินปันผลที่จ่าย = จำนวนเงินปันผล (สัดส่วนตามสัญญาต่อหุ้นดัชนี) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐานคูณด้วยค่าเงิน)

การเก็บเงินปันผลเมื่อถือสถานะขาย

เงินปันผลที่เรียกเก็บ = จำนวนเงินปันผล (สัดส่วนตามสัญญาต่อหุ้นดัชนี) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐานคูณด้วยค่าเงิน)

การเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลของหุ้นดัชนีประจำสัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้:

สัญลักษณ์ 12 กรกฎาคม 13 กรกฎาคม 14 กรกฎาคม 15 กรกฎาคม 18 กรกฎาคม เวลาจ่ายปันผล
(GMT+1)
GER40
FRA40
US30
NAS100
SPX500 0.074 0.073 0.494 21:55
ChinaA50
HK50
AUS200 0.515 21:55
SPAIN35 0.224 18:55
UK100 0.167 21:55
EURO50 1.974 21:55
JAPAN225
GER30min
FRA40min
US30min
NAS100min
SPX500min 0.074 0.073 0.494 21:55
ChinaA50min
HK50min

สำหรับ หุ้นสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs)
การจ่ายเงินปันผลเมื่อถือสถานะการซื้อขายระยะยาว (Long Position):

เงินปันผลที่จ่าย = จำนวนเงินปันผลหุ้นรายตัว (ต่อหุ้น) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐาน

การเรียกเก็บเงินปันผลเมือถือสถานะการซื้อขายระยะสั้น (Short Position):

เงินปันผลที่เรียกเก็บ = จำนวนเงินปันผลหุ้นรายตัว (ต่อหุ้น) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐาน

การเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลของหุ้นสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) ประจำสัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้:

สัญลักษณ์ 12 กรกฎาคม 13 กรกฎาคม 14 กรกฎาคม 15 กรกฎาคม 18 กรกฎาคม เวลาจ่ายปันผล
(GMT+1)
(none)

(โปรดทราบว่าข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลบ่งชี้เท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลของหุ้นแต่ละตัวโดยปกติจะเกิดขึ้นหลังจากปิดการซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ประกาศงดจ่ายเงินปันผลดังที่แสดงไว้ด้านบน)

(โปรดทราบว่า 2 วันก่อนการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน เราจะปรับเลเวอเรจของหุ้น CFDs ลดลงเหลือ 1:5 และจะดำเนินการเปลี่ยนกลับเป็น 1:10 หลังการเผยแพร่รายงานผลประกอบการโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีมาร์จิ้นเพียงพอเพื่อรักษาสถานะซื้อขายที่เปิดไว้ในช่วงเวลาดังกล่าว)

การเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจของหุ้นCFDsสหรัฐฯ ตามด้านล่าง (วันที่ 18 กรกฎาคม –  22 กรกฎาคม):

วันประกาศผลประกอบการ สัญลักษณ์ วันและเวลาปรับเลเวอเรจ (GMT+1) เลเวอเรจ
ปรับลดเหลือ
วันและเวลาปรัเลเวอเรจ
กลับคืนตามปกติ (GMT+1)
เลเวอเรจเดิม
20 กรกฎาคม T 18 กรกฎาคม, 21:00 1:5 20 กรกฎาคม, 21:00 1:10
20 กรกฎาคม INTC 18 กรกฎาคม, 21:00 1:5 20 กรกฎาคม, 21:00 1:10
22 กรกฎาคม VZ 20 กรกฎาคม, 21:00 1:5 22 กรกฎาคม, 21:00 1:10
25 กรกฎาคม AAPL 21 กรกฎาคม, 21:00 1:5 25 กรกฎาคม, 21:00 1:10
25 กรกฎาคม MSFT 21 กรกฎาคม, 21:00 1:5 25 กรกฎาคม, 21:00 1:10
25 กรกฎาคม TSLA 21 กรกฎาคม, 21:00 1:5 25 กรกฎาคม, 21:00 1:10
25 กรกฎาคม V 21 กรกฎาคม, 21:00 1:5 25 กรกฎาคม, 21:00 1:10
26 กรกฎาคม MCD 22 กรกฎาคม, 21:00 1:5 26 กรกฎาคม, 21:00 1:10
26 กรกฎาคม BA 22 กรกฎาคม, 21:00 1:5 26 กรกฎาคม, 21:00 1:10