ประกาศเตือนวันหมดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการแจ้งเตือนช่วงเวลาซื้อขายใหม่ เดือนธันวาคม 2022 - ZFX

วันหมดอายุสัญญา CFD

ประกาศเตือนวันหมดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการแจ้งเตือนช่วงเวลาซื้อขายใหม่ เดือนธันวาคม 2022

ชื่อผลิตภัณฑ์
/ ตราสาร
สัญลักษณ์เดิม
ที่หมดอายุ
สัญลักษณ์ใหม่ วันและเวลาหมดอายุ วันและเวลาทำการซื้อขายใหม่
CSI 300 Index CN300 CN300 15 ธันวาคม 2022, 07:00 16 ธันวาคม 2022, 01:31
WTI Oil (futures) USOIL_F3 USOIL_G3 16 ธันวาคม 2022, 21:55 15 ธันวาคม 2022, 23:01
Brent Oil (futures) UKOIL_G3 UKOIL_H3 27 ธันวาคม 2022, 21:55 27 ธันวาคม 2022, 01:01
US30 (futures) US30_Z2 US30_H3 15 ธันวาคม 2022, 21:55 14 ธันวาคม 2022, 23:01
NAS100 (futures) NAS100_Z2 NAS100_H3 15 ธันวาคม 2022, 21:55  14 ธันวาคม 2022, 23:01
SPX500 (futures) SPX500_Z2 SPX500_H3 15 ธันวาคม 2022, 21:55  14 ธันวาคม 2022, 23:01
GER40 (futures) GER40_Z2 GER40_H3 15 ธันวาคม 2022, 21:00 14 ธันวาคม 2022, 23:01
JAPAN225 (futures) JAPAN225_Z2 JAPAN225_H3 06 ธันวาคม 2022, 21:55 05 ธันวาคม 2022, 23:01
UK100 (futures) UK100_Z2 UK100_H3 14 ธันวาคม 2022, 21:00 14 ธันวาคม 2022, 01:00
Coffee Robusta (futures) CoffeeR_F3 CoffeeR_H3 23 ธันวาคม 2022, 17:30 23 ธันวาคม 2022, 09:00
หมายเหตุ: สัญญาที่หมดอายุในเดือนนี้อาจได้รับผลกระทบจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ ลูกค้าจะต้องปิดสถานะซื้อขายก่อนวันหมดอายุ มิฉะนั้นระบบจะทำโดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่าปัจจุบันฟังก์ชั่นการโรลโอเวอร์อัตโนมัติยังไม่มีให้บริการ ลูกค้าจำเป็นจะต้องเปิดสถานะซื้อขายใหม่ด้วยตนเองนับตั้งแต่วันและเวลาทำการซื้อขายใหม่ (เวลาทั้งหมดที่แสดงคือ GMT+0)