ประกาศแจ้งตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่ 3-9 พฤษภาคม 2565 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจ (9-13 พฤษภาคม 2565) - ZFX

วันหมดอายุสัญญา CFD

ประกาศแจ้งตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่ 3-9 พฤษภาคม 2565 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจ (9-13 พฤษภาคม 2565)

เรียนลูกค้า

เรียนแจ้งให้ทราบว่าการเทรดหุ้นดัชนีแบบสปอตผ่านรูปแบบการซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) เมื่อรายชื่อของบริษัทของหุ้นดัชนีมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น มูลค่าของโพสิชั่นตามสถานะการถือในบัญชีเทรดของลูกค้าจะได้รับผลกระทบหลังการปิดของตลาด (ตามเวลาแพลตฟอร์ม/เวลาเซิฟเวอร์) โดยอ้างอิงจากสถานะโพสิชั่นของลูกค้าว่าเป็นสถานะซื้อหรือขาย บัญชีซื้อขายจะถูกปรับตามอัตราภาษีการปันผลโดยอาจจะเป็นการจ่ายหรือเรียกเก็บ (โปรดทราบว่าหุ้นดัชนีฟิวเจอร์สแบบ CFDs จะไม่ได้มีส่วนในการรับเงินปันผลจากหุ้นจริง โดยส่วนที่อ้างอิงถึงล็อตมาตรฐานนี้อาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากผลิตภัณฑ์หนึ่งไปอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง สามารถตรวจสอบได้ที่ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ )

การจ่ายเงินปันผลเมื่อถือสถานะซื้อ

เงินปันผลที่จ่าย = จำนวนเงินปันผล (สัดส่วนตามสัญญาต่อหุ้นดัชนี) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐานคูณด้วยค่าเงิน)

การเก็บเงินปันผลเมื่อถือสถานะขาย

เงินปันผลที่เรียกเก็บ = จำนวนเงินปันผล (สัดส่วนตามสัญญาต่อหุ้นดัชนี) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐานคูณด้วยค่าเงิน)

การเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลของหุ้นดัชนีประจำสัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้:

สัญลักษณ์ 3 พฤษภาคม 4 พฤษภาคม 5 พฤษภาคม 6 พฤษภาคม 9 พฤษภาคม เวลาจ่ายปันผล
(GMT+1)
GER40
FRA40 4.376 31.022 21:55
US30 6.096 1.582 10.874 21:55
NAS100 0.353 1.7 3.7 0.425 21:55
SPX500 0.003 0.04 0.467 0.631 0.325 21:55
ChinaA50
HK50
AUS200 0.684 21:55
SPAIN35 1.245 18:55
UK100 1.276 21:55
EURO50 3.417 5.871 9.298 2.36 21:55
JAPAN225
GER30min
FRA40min 4.376 31.022 21:55
US30min 6.096 1.582 10.874 21:55
NAS100min 0.353 1.7 3.7 0.425 21:55
SPX500min 0.003 0.04 0.467 0.631 0.325 21:55
ChinaA50min
HK50min

สำหรับ หุ้นสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs)
การจ่ายเงินปันผลเมื่อถือสถานะการซื้อขายระยะยาว (Long Position):

เงินปันผลที่จ่าย = จำนวนเงินปันผลหุ้นรายตัว (ต่อหุ้น) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐาน

การเรียกเก็บเงินปันผลเมือถือสถานะการซื้อขายระยะสั้น (Short Position):

เงินปันผลที่เรียกเก็บ = จำนวนเงินปันผลหุ้นรายตัว (ต่อหุ้น) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐาน

การเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลของหุ้นสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) ประจำสัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้:

สัญลักษณ์ 3 พฤษภาคม 4 พฤษภาคม 5 พฤษภาคม 6 พฤษภาคม 9 พฤษภาคม เวลาจ่ายปันผล
(GMT+1)
INTC 0.37 21:00
WFC 0.25 21:00
WMT 0.56 21:00

(โปรดทราบว่าข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลบ่งชี้เท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลของหุ้นแต่ละตัวโดยปกติจะเกิดขึ้นหลังจากปิดการซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ประกาศงดจ่ายเงินปันผลดังที่แสดงไว้ด้านบน)

(โปรดทราบว่า 2 วันก่อนการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน เราจะปรับเลเวอเรจของหุ้น CFDs ลดลงเหลือ 1:5 และจะดำเนินการเปลี่ยนกลับเป็น 1:10 หลังการเผยแพร่รายงานผลประกอบการ  โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีมาร์จิ้นเพียงพอเพื่อรักษาสถานะซื้อขายที่เปิดไว้ในช่วงเวลาดังกล่าว)

การเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจของหุ้น CFDs สหรัฐฯ ตามด้านล่าง (วันที่ 9-13 พฤษภาคม): 

วันประกาศผลประกอบการ  สัญลักษณ์ วันและเวลาปรับเลเวอเรจ
(GMT+1)
เลเวอเรจ
ปรับลดเหลือ
วันและเวลาปรับเลเวอเรจ
กลับคืนตามปกติ (GMT+1) 
เลเวอเรจเดิม
11 พฤษภาคม BABA 9 พฤษภาคม, 21:00 1:5 11 พฤษภาคม, 21:00 1:10
11 พฤษภาคม DIS 9 พฤษภาคม, 21:00 1:5 11 พฤษภาคม, 21:00 1:10
16 พฤษภาคม BIDU 12 พฤษภาคม, 21:00 1:5 16 พฤษภาคม, 21:00 1:10
17 พฤษภาคม WMT 13 พฤษภาคม, 21:00 1:5 17 พฤษภาคม, 21:00 1:10