ประกาศเตือนวันหมดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการแจ้งเตือนช่วงเวลาซื้อขายใหม่ เดือน สิงหาคม 2022 - ZFX

วันหมดอายุสัญญา CFD

ประกาศเตือนวันหมดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการแจ้งเตือนช่วงเวลาซื้อขายใหม่ เดือน สิงหาคม 2022

ชื่อผลิตภัณฑ์ / ตราสาร สัญลักษณ์เดิม
ที่หมดอายุ
สัญลักษณ์ใหม่ วันและเวลาหมดอายุ วันและเวลาทำการซื้อขายใหม่
CSI 300 Index CN300 CN300 18/08/2022, 08:00 19/08/2022, 02:31
WTI Oil (futures) USOIL_U2 USOIL_V2 17/08/2022, 21:55 16/08/2022, 23:01
Brent Oil (futures) UKOIL_V2 UKOIL_X2 29/08/2022, 21:55 29/08/2022, 01:01
US Corn (futures) Corn_U2 Corn_Z2 24/08/2022, 19:15 24/08/2022, 01:00
Coffee Arabica (futures) CoffeeAr_U2 CoffeeAr_Z2 12/08/2022, 18:30 12/08/2022, 09:15
Coffee Robusta (futures) CoffeeR_U2 CoffeeR_X2 24/08/2022, 17:30 24/08/2022, 09:00
US Cocoa (futures) CocoaUS_U2 CocoaUS_Z2 12/08/2022, 18:30 12/08/2022, 09:45
หมายเหตุ: สัญญาที่หมดอายุในเดือนนี้อาจได้รับผลกระทบจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ ลูกค้าจะต้องปิดสถานะซื้อขายก่อนวันหมดอายุ มิฉะนั้นระบบจะทำโดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่าปัจจุบันฟังก์ชั่นการโรลโอเวอร์อัตโนมัติยังไม่มีให้บริการ ลูกค้าจำเป็นจะต้องเปิดสถานะซื้อขายใหม่ด้วยตนเองนับตั้งแต่วันและเวลาทำการซื้อขายใหม่ (เวลาทั้งหมดที่แสดงคือ GMT+1. )