ประกาศเตือนวันหมดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการแจ้งเตือนช่วงเวลาซื้อขายใหม่ เดือนเมษายน 2566 - ZFX

วันหมดอายุสัญญา CFD

ประกาศเตือนวันหมดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการแจ้งเตือนช่วงเวลาซื้อขายใหม่ เดือนเมษายน 2566

ชื่อผลิตภัณฑ์
/ ตราสาร
สัญลักษณ์เดิม
ที่หมดอายุ
สัญลักษณ์ใหม่ วันและเวลาหมดอายุ วันและเวลาทำการซื้อขายใหม่
CSI 300 Index CN300 CN300 20 เมษายน 2566, 08:00 21 เมษายน 2566, 02:31
WTI Oil (futures) USOIL_J3 USOIL_M3 17 เมษายน 2566, 21:55 16 เมษายน 2566, 23:01
Brent Oil (futures) UKOIL_M3 UKOIL_N3 25 เมษายน 2566, 21:55 25 เมษายน 2566, 01:01
US Cotton (futures) Cotton_K3 Cotton_N3 6 เมษายน 2566, 19:15 6 เมษายน 2566, 02:00
Sugar White (futures) SugarWh_K3 SugarWh_Q3 5 เมษายน 2566, 17:55 5 เมษายน 2566, 08:45
Sugar No. 11 (futures) SugarRaw_K3 SugarRaw_N3 21 เมษายน 2566, 18:00 21 เมษายน 2566, 08:30
US Cocoa (futures) CocoaUS_K3 CocoaUS_N3 10 เมษายน 2566, 18:30 10 เมษายน 2566, 09:45
หมายเหตุ: สัญญาที่หมดอายุในเดือนนี้อาจได้รับผลกระทบจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ ลูกค้าจะต้องปิดสถานะซื้อขายก่อนวันหมดอายุ
มิฉะนั้นระบบจะทำโดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่าปัจจุบันฟังก์ชั่นการโรลโอเวอร์อัตโนมัติยังไม่มีให้บริการ ลูกค้าจำเป็นจะต้องเปิดสถานะซื้อขายใหม่ด้วยตนเองนับตั้งแต่วันและเวลาทำการซื้อขายใหม่ (เวลาทั้งหมดที่แสดงคือ GMT+0)