องสัญญาฟิวเจอร์สและกำหนดการช่วงเวลาซื้อขายใหม่ ในเดือนมีนาคม

วันหมดอายุสัญญา CFD

องสัญญาฟิวเจอร์สและกำหนดการช่วงเวลาซื้อขายใหม่ ในเดือนมีนาคม 2565

ผลิตภัณฑ์/ตราสาร สัญลักษณ์ที่หมดอายุ สัญลักษณ์ใหม่ วันหมดอายุ ช่วงเวลาซื้อขายใหม่
CSI 300 Index CN300 CN300 17/03/2022, 07:00 18/03/2022, 01:31
WTI Oil (futures) USOIL_J2 USOIL_K2  17/03/2022, 21:55  16/03/2022, 23:01
Brent Oil (futures) UKOIL_K2 UKOIL_M2 28/03/2022, 21:55 28/03/2022, 01:01
Note:สัญญาที่จะหมดอายุในเดือนนี้อาจได้รับผลกระทบจากเทศกาลวันหยุด ลูกค้าจะต้องทำการปิดโพสิชั่นก่อนวันหมดอายุของสัญญา หรือระบบจะดำเนินการอัตโนมัติเมื่อถึงกำหนดการ ระบบไม่รองรับการ Rollover ในปัจจุบัน ท่านจะต้องทำการเปิดโพสิชั่นใหม่เมื่อถึงกำหนดการซื้อขายใหม่หากจำเป็น (เขตเวลาที่แสดงคือ GMT+1)