ประกาศแจ้งตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2567 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจ 27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2567 - ZFX

วันหมดอายุสัญญา CFD

ประกาศแจ้งตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2567 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจ 27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2567

เรียนลูกค้า

เรียนแจ้งให้ทราบว่าการเทรดหุ้นดัชนีแบบสปอตผ่านรูปแบบการซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) เมื่อรายชื่อของบริษัทของหุ้นดัชนีมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น มูลค่าของโพสิชั่นตามสถานะการถือในบัญชีเทรดของลูกค้าจะได้รับผลกระทบหลังการปิดของตลาด (ตามเวลาแพลตฟอร์ม/เวลาเซิฟเวอร์) โดยอ้างอิงจากสถานะโพสิชั่นของลูกค้าว่าเป็นสถานะซื้อหรือขาย บัญชีซื้อขายจะถูกปรับตามอัตราภาษีการปันผลโดยอาจจะเป็นการจ่ายหรือเรียกเก็บ (โปรดทราบว่าหุ้นดัชนีฟิวเจอร์สแบบ CFDs จะไม่ได้มีส่วนในการรับเงินปันผลจากหุ้นจริง โดยส่วนที่อ้างอิงถึงล็อตมาตรฐานนี้อาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากผลิตภัณฑ์หนึ่งไปอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง สามารถตรวจสอบได้ที่ รายละเอียดผลิตภัณฑ์)

การจ่ายเงินปันผลเมื่อถือสถานะซื้อ

เงินปันผลที่จ่าย = จำนวนเงินปันผล (สัดส่วนตามสัญญาต่อหุ้นดัชนี) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐานคูณด้วยค่าเงิน)

การเก็บเงินปันผลเมื่อถือสถานะขาย

เงินปันผลที่เรียกเก็บ = จำนวนเงินปันผล (สัดส่วนตามสัญญาต่อหุ้นดัชนี) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐานคูณด้วยค่าเงิน)

การเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลของหุ้นดัชนีประจำสัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้:   

(โปรดทราบว่าการจ่ายเงินปันผลสำหรับดัชนีหุ้นตามข้อมูลด้านล่างเป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากตลาดกลางซึ่งเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 10 วันในการจ่ายเงินปันผล โดยมูลค่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากความผันผวนของตลาด ซึ่งส่งผลให้ตัวเลขที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดหลีกเลี่ยงการลงทุนระยะสั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับเงินปันผลก่อนระยะเวลาการจ่ายเงินปันผล ทางเราไม่สามารถรับรองเกี่ยวกับความถูกต้องของมูลค่าเงินปันผลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง)

สัญลักษณ์                  27 กุมภาพันธ์  28 กุมภาพันธ์  29 กุมภาพันธ์  01 มีนาคม  04 มีนาคม  เวลาจ่ายปันผล
(GMT+0) 
GER40                 21:55 
FRA40                 21:55 
US30     22.738129  18.124595  2.438582     21:55 
NAS100  0.068429  1.508889  4.501752     0.496212  21:55 
SPX500  0.07566  0.585568  1.109562  0.241953  0.073916  21:55 
ChinaA50                 18:55 
HK50     3.124705            19:45 
AUS200  2.38485  5.519806  3.204618  4.718094  0.293766  21:55 
SPAIN35  2.108153               18:55 
UK100        7.258836         21:55 
EURO50                 21:55 
JAPAN225     20.729737           21:55 
GER40min                 21:55 
FRA40min                 21:55 
US30min     22.738129  18.124595  2.438582     21:55 
NAS100min  0.068429  1.508889  4.501752     0.496212  21:55 
SPX500min  0.07566  0.585568  1.109562  0.241953  0.073916  21:55 
ChinaA50min                 18:55 
HK50min     3.124705            19:45 

การจ่ายเงินปันผลเมื่อถือสถานะการซื้อขายระยะยาว (Long Position):

เงินปันผลที่จ่าย = จำนวนเงินปันผลหุ้นรายตัว (ต่อหุ้น) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐาน

การเรียกเก็บเงินปันผลเมือถือสถานะการซื้อขายระยะสั้น (Short Position):

เงินปันผลที่เรียกเก็บ = จำนวนเงินปันผลหุ้นรายตัว (ต่อหุ้น) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐาน

การเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลของหุ้นสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) ประจำสัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้:

สัญลักษณ์                  27 กุมภาพันธ์  28 กุมภาพันธ์  29 กุมภาพันธ์  01 มีนาคม  04 มีนาคม  เวลาจ่ายปันผล (GMT +0) 
GS     2.75           21:55 
QCOM     0.8           21:55 
BAC        0.24        21:55 
LMT        3.15        21:55 
MCD        1.67        21:55 
PEP        1.265        21:55 
TMUS        0.65        21:55 
NKE           0.37     21:55 

(โปรดทราบว่าข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลบ่งชี้เท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลของหุ้นแต่ละตัวโดยปกติจะเกิดขึ้นหลังจากปิดการซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ประกาศงดจ่ายเงินปันผลดังที่แสดงไว้ด้านบน)

(โปรดทราบว่า 2 วันก่อนการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน เราจะปรับเลเวอเรจของหุ้น CFDs ลดลงเหลือ 1:5 และจะดำเนินการเปลี่ยนกลับเป็น 1:10 หลังการเผยแพร่รายงานผลประกอบการโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีมาร์จิ้นเพียงพอเพื่อรักษาสถานะซื้อขายที่เปิดไว้ในช่วงเวลาดังกล่าว)

การเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจของหุ้น CFDs สหรัฐฯ ตามด้านล่าง 27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2567:  

สัญลักษณ์                   วันประกาศผลประกอบการ                วันและเวลา ปรับเลเวอเรจ (GMT+0)  เลเวอเรจที่ปรับ วันและเวลา ปรับเลเวอเรจกลับคืนตามปกติ (GMT+0)   เลเวอเรจเดิม
AMT  27 กุมภาพันธ์ 2567  25 กุมภาพันธ์ 2567 21:00  1:05  28 กุมภาพันธ์ 2567 21:00  1:10 
CRM  28 กุมภาพันธ์ 2567  26 กุมภาพันธ์ 2567 21:00  1:05  29 กุมภาพันธ์ 2567 21:00  1:10 
BIDU  28 กุมภาพันธ์ 2567  26 กุมภาพันธ์ 2567 21:00  1:05  29 กุมภาพันธ์ 2567 21:00  1:10