ประกาศสำคัญแจ้งกำหนดการปิดพัฒนาระบบ ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2566 - ZFX

ประกาศ

ประกาศสำคัญแจ้งกำหนดการปิดพัฒนาระบบ ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2566

เรียนลูกค้า, 

ZFX จะทำการปิดพัฒนาระบบในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2566 ช่วงเวลา 21:00 น. – 22.00 น. (ตามเวลาในไทย)

โดยการปิดพัฒนาระบบในครั้งนี้จะช่วยให้การบริการแก่ลูกค้าของเราดียิ่งขึ้น

ในช่วงเวลาดังกล่าว ระบบ IB Portal อาจไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว (ประมาณ 15 นาที)

และระบบจะกลับมาสามารถใช้งานได้ตามปกติหลังจากเสร็จสิ้นช่วงเวลาการปิดพัฒนาระบบ 

สำหรับการปิดปรับปรุงระบบในครั้งนี้ลูกค้าไม่ต้องดำเนินการหรือกระทำการใดๆ 

 

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอขอบคุณในความเข้าใจ 

 

ด้วยความนับถือ, 

ZFX Team