ประกาศสำคัญ EURRUB และ USDRUB อนุญาตให้ “ปิดสถานะเท่านั้น”

ประกาศ

ประกาศสำคัญ แจ้งเตือน USDTRY และ EURTRY อนุญาตให้ “ปิดสถานะเท่านั้น”

โปรดทราบว่าในวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ เนื่องจากการเลือกตั้งในประเทศตุรกีประจำปี 2023 การดำเนินการซื้อขาย USDTRY และ EURTRY ทั้งหมดจะถูกตั้งค่าเป็นโหมด “*ปิดสถานะเท่านั้น” จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ: ท่านจะไม่สามารถทำการเปิดสถานะซื้อขายใดๆเพิ่มเติมได้ ระบบจะอนุญาตให้ท่านปิดสถานะที่ยังคงค้างอยู่เท่านั้น

ZFX / Zeal Capital Market