ลูกค้าใหม่เพลิดเพลินกับเครดิตโบนัส $30

ลูกค้าที่ลงทะเบียนและฝากเงิน $50 ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น จะได้รับโบนัสต้อนรับ $30! เครดิตโบนัส $30 สามารถถอนเป็นเงินสด เมื่อเทรด 6 ล็อต!

แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในวันหยุดที่ 4 กันยายน 2566 - ZFX

ประกาศ

แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในวันหยุดที่ 4 กันยายน 2566

โปรดทราบว่าช่วงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ จะได้รับผลกระทบในวันหยุดที่ 4 กันยายน 2566 :

สัญลักษณ์ 

3 กันยายน 2566 (GMT+1) 4 กันยายน 2566 (GMT+1)

5 กันยายน 2566 (GMT+1)

US30  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:00  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ
NAS100  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:00  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ
SPX500  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:00 ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ
USOIL  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:15  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ
USOIL_V3  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:15  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ
UKOIL  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:15  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ
UKOIL_X3  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ  ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:15  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ
NG  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ  ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:15  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ
XAUUSD  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 19:30  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ
XAGUSD  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 19:30  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ
XPTUSD  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ  ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:15  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ
XPDUSD  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ  ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:15  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ
COPPER  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 19:30  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ
JAPAN225  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:00  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ
US30_U3  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:00  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ
NAS100_U3  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:00  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ
SPX500_U3  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:00  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ
JAPAN225_U3  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:00  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ
CoffeeAr  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ ปิดการซื้อ-ขาย ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ
CoffeeAr_Z3  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ ปิดการซื้อ-ขาย ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ
Corn  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ ปิดการซื้อ-ขาย ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ
Corn_Z3  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ ปิดการซื้อ-ขาย ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ
Cotton  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ ปิดการซื้อ-ขาย ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ
Cotton_Z3  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ ปิดการซื้อ-ขาย ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ
SugarRaw  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ ปิดการซื้อ-ขาย ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ
SugarRaw_V3  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ ปิดการซื้อ-ขาย ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ 
SugarWh  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 17:00  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ
SugarWh_V3  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 17:00  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ
CocoaUS  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ ปิดการซื้อ-ขาย ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ
CocoaUS_Z3  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ ปิดการซื้อ-ขาย ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ
US Share CFDs  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ ปิดการซื้อ-ขาย ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ
USDBRL  ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ ปิดการซื้อ-ขาย ซื้อ-ขายได้ตามเวลาปกติ

 ZFX / Zeal Capital Market