แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในวันหยุดที่ 25 ธันวาคม 2565 - ZFX

ประกาศ

แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในวันหยุดที่ 25 ธันวาคม 2565

โปรดทราบว่าช่วงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบในวันหยุดที่ 25 ธันวาคม 2565 :

สัญลักษณ์

23 ธันวาคม 2565
(GMT+0)
26 ธันวาคม 2565
(GMT+0)
27 ธันวาคม 2565
(GMT+0)

28 ธันวาคม 2565
(GMT+0)

USDBRL เปิดการซื้อ-ขายปกติ ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
US30 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
NAS100 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
SPX500 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
USDX เปิดการซื้อ-ขายปกติ ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
USOIL เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
USOIL_G3 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
UKOIL เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 19:45 ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
UKOIL_G3 เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 19:45 ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
NG เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
XAUUSD เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:05 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
XAGUSD เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
XPTUSD เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
XPDUSD เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
COPPER เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
HK50 เปิดการซื้อ-ขายปกติ ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายปกติ
ChinaH เปิดการซื้อ-ขายปกติ ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายปกติ
ChinaA50 เปิดการซื้อ-ขายปกติ ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
JAPAN225 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
AUS200 เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 05:30 ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ
EURO50 เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 21:00 ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายเวลา 01:00 เปิดการซื้อ-ขายปกติ
GER40 เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 21:00 ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายเวลา 01:00 เปิดการซื้อ-ขายปกติ
FRA40 เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 21:00 ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายเวลา 07:00 เปิดการซื้อ-ขายปกติ
UK100 เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 12:50 ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายเวลา 01:00
SPAIN35 เปิดการซื้อ-ขายปกติ ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
US30_H3 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
NAS100_H3 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
SPX500_H3 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
GER40_H3 เปิดการซื้อ-ขายปกติ ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
UK100_H3 เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 12:50 ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายเวลา 01:00
JAPAN225_H3 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
CoffeeAr เปิดการซื้อ-ขายปกติ ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายเวลา 12:30 เปิดการซื้อ-ขายปกติ
CoffeeAr_H3 เปิดการซื้อ-ขายปกติ ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายเวลา 12:30 เปิดการซื้อ-ขายปกติ
CoffeeR เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 12:20 ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายปกติ
CoffeeR_F3 เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 12:20 Expired Expired Expired
CoffeeR_H3 เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 12:20 ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายปกติ
Corn เปิดการซื้อ-ขายปกติ ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
Corn_H3 เปิดการซื้อ-ขายปกติ ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
Cotton เปิดการซื้อ-ขายปกติ ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายเวลา 12:30 เปิดการซื้อ-ขายปกติ
Cotton_H3 เปิดการซื้อ-ขายปกติ ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายเวลา 12:30 เปิดการซื้อ-ขายปกติ
SugarRaw เปิดการซื้อ-ขายปกติ ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายเวลา 12:30 เปิดการซื้อ-ขายปกติ
SugarRaw_H3 เปิดการซื้อ-ขายปกติ ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายเวลา 12:30 เปิดการซื้อ-ขายปกติ
SugarWh เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 12:20 ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายปกติ
SugarWh_H3 เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 12:20 ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายปกติ
CocoaUS เปิดการซื้อ-ขายปกติ ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายเวลา 12:30 เปิดการซื้อ-ขายปกติ
CocoaUS_H3 เปิดการซื้อ-ขายปกติ ปิดการซื้อ-ขาย

เปิดการซื้อ-ขายเวลา 12:30

เปิดการซื้อ-ขายปกติ
US Share CFDs เปิดการซื้อ-ขายปกติ ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายปกติ เปิดการซื้อ-ขายปกติ
ZFX / Zeal Capital Market