ประกาศสำคัญปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ MT4 Live01, MT4 Live02, MT4 Demo ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2565 - ZFX

ประกาศ

ประกาศสำคัญปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ MT4 Live01, MT4 Live02, MT4 Demo ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2565

เรียนลูกค้า, 

 

เพื่อการพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น ทางเราขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าเราจะทำการปิดปรับปรุงแพลต์ฟอร์ม MT4 เซิฟเวอร์ Live 01 , Live 02  และ MT4 Demo ในวันเสาร์ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ เวลา 13:00-15:00 น. (ตามเวลาในไทย) 

 

โดยในช่วงเวลาดังกล่าวแพลตฟอร์ม MT4 เซิฟเวอร์ Live01, Live02 และ MT4 Demo อาจไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

 

สำหรับการปิดปรับปรุงแพลตฟอร์มในครั้งนี้ลูกค้าไม่ต้องดำเนินการหรือกระทำการใดๆ 

 

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอขอบคุณในความเข้าใจ 

 

ด้วยความนับถือ, 

ZFX Team