การเปลี่ยนแปลงการคำนวณมาร์จิ้นของผลิตภัณฑ์การซื้อขายน้ำมัน | ZFX

ประกาศ

โปรดทราบว่าตั้งแต่ 08:01, 22 เมษายน 2020 (เวลาแพลตฟอร์มการซื้อขาย / เวลาเซิร์ฟเวอร์) การเปลี่ยนแปลงการคำนวณมาร์จิ้นสำหรับผลิตภัณฑ์การซื้อขายต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้

การคำนวณมาร์จิ้นแบบพิเศษในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จะใช้ทุกวันศุกร์เวลา 18:00 น. (แพลตฟอร์มการซื้อขาย / เวลาเซิร์ฟเวอร์) และคาดว่าจะกลับสู่ระดับการคำนวณมาร์จิ้นปกติใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงในการเข้าสู่เซสชั่นการซื้อขายใหม่เว้นแต่ว่าสภาพตลาดไม่เอื้ออำนวย การคำนวณมาร์จิ้นแบบพิเศษจะมีผลเป็นระยะเวลานาน

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเงินทุนเพียงพอในบัญชีซื้อขายของคุณเพื่อให้ได้มาร์จิ้นที่เพียงพอต่อการรักษาออเดอร์ที่เปิดอยู่ของคุณ

สัญลักษณ์Initial and Maintenance Margin (old)Initial and Maintenance Margin (new)Weekend Maintenance Margin
USOILContract Value × 1%Contract Value × 2%Contract Value × 4%
USOILminContract Value × 1%Contract Value × 2%Contract Value × 4%
USOIL_M0Contract Value × 1%Contract Value × 2%Contract Value × 4%
USOILmin_M0Contract Value × 1%Contract Value × 2%Contract Value × 4%
#USOILContract Value × 1%Contract Value × 2%Contract Value × 4%
USOILeContract Value × 1%Contract Value × 2%Contract Value × 4%
UKOILContract Value × 1%Contract Value × 2%Contract Value × 4%
UKOILminContract Value × 1%Contract Value × 2%Contract Value × 4%
UKOILminContract Value × 1%Contract Value × 2%Contract Value × 4%
UKOILmin_M0Contract Value × 1%Contract Value × 2%Contract Value × 4%
#UKOILContract Value × 1%Contract Value × 2%Contract Value × 4%
UKOILeContract Value × 1%Contract Value × 2%Contract Value × 4%
Zeal Capital Market