แจ้งการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ตราสารที่ปิดหรือเปลี่ยนเวลาทำการในวันหยุดวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 - ZFX

ประกาศ

แจ้งการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ตราสารที่ปิดหรือเปลี่ยนเวลาทำการในวันหยุดวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

โปรดทราบว่าช่วงเวลาซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับผลจากวันหยุดวันที่ 5 กรกฎาคม 2564:

Symbol วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

(GMT+1)

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564
(GMT+1)
US30 ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
NAS100 ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
SPX500 ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
USDX เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 18:00 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
JAPAN225 ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
USOIL ปิดการซื้อ-ขายเวลา 17:45-23:01 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
USOIL_Q1 ปิดการซื้อ-ขายเวลา 17:45-23:01 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
UKOIL เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 17:45 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
UKOIL_U1 เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 17:45 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
NG ปิดการซื้อ-ขายเวลา 17:45-23:01 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
XAUUSD ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
XAGUSD ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
XPTUSD ปิดการซื้อ-ขายเวลา 17:45-23:01 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
XPDUSD ปิดการซื้อ-ขายเวลา 17:45-23:01 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
COPPER ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
US Share CFD ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
Zeal Capital Market