แจ้งการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ตราสารที่ปิดหรือเปลี่ยนเวลาทำการในวันหยุดวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - ZFX

ประกาศ

แจ้งการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ตราสารที่ปิดหรือเปลี่ยนเวลาทำการในวันหยุดวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

โปรดทราบว่าช่วงเวลาซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับผลจากวันหยุดวันที่ 1 กรกฎาคม 2564:

Symbol วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

(GMT+1)

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

(GMT+1)

HK50 ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
HK50min ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
ChinaH ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
Zeal Capital Market