แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในวันหยุดที่ 24 ตุลาคม 2565 - ZFX

ประกาศ

แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในวันหยุดที่ 24 ตุลาคม 2565

โปรดทราบว่าช่วงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบในวันหยุดที่ 24 ตุลาคม 2565 :

Symbol 24 ตุลาคม 2565
(GMT+1)
26 ตุลาคม 2565
(GMT+1)
USDINR ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย
USDINRe ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย

ZFX / Zeal Capital Market