แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในวันหยุดที่ 5 กันยายน 2565 - ZFX

ประกาศ

แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในวันหยุดที่ 5 กันยายน 2565

โปรดทราบว่าช่วงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบในวันหยุดที่ 5 กันยายน 2565 :

สัญลักษณ์ 5 กันยายน 2565
(GMT+1)
7 กันยายน 2565
(GMT+1)
USDBRL ปิดการซื้อ-ขาย ปิดการซื้อ-ขาย
US30 ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
NAS100 ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
SPX500 ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
USDX เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 18:00 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
USOIL ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:15-23:01 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
USOIL_V2 ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:15-23:01 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
UKOIL เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 18:15 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
UKOIL_X2 เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 18:15 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
NG ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:15-23:01 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
XAUUSD ปิดการซื้อ-ขายเวลา 19:30-23:01 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
XAGUSD ปิดการซื้อ-ขายเวลา 19:30-23:01 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
XPTUSD ปิดการซื้อ-ขายเวลา 19:30-23:01 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
XPDUSD ปิดการซื้อ-ขายเวลา 19:30-23:01 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
COPPER ปิดการซื้อ-ขายเวลา 19:30-23:01 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
JAPAN225 ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
EURO50 ปิดการซื้อ-ขายเวลา 21:00-23:01 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
GER40 ปิดการซื้อ-ขายเวลา 21:00-23:01 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
FRA40 ปิดการซื้อ-ขายเวลา 21:00-23:01 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
UK100 ปิดการซื้อ-ขายเวลา 21:00-23:01 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
US30_U2 ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
NAS100_U2 ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
SPX500_U2 ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
JAPAN225_U2 ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
GER40_U2 ปิดการซื้อ-ขายเวลา 21:00-23:01 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
UK100_U2 เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 21:00 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
CoffeeAr ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
CoffeeAr_Z2 ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
Corn ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
Corn_Z2 ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
Cotton ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
Cotton_Z2 ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
SugarRaw ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
SugarRaw_V2 ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
SugarWh เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 17:00 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
SugarWh_V2 เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 17:00 เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
CocoaUS ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
CocoaUS_Z2 ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ
US Share CFDs ปิดการซื้อ-ขาย เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ

ZFX / Zeal Capital Market