แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้าอเมริกาปี 2023 - ZFX

ประกาศ

แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้าอเมริกาปี 2023

โปรดทราบว่าช่วงการซื้อขายของตราสารต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบจากวันขอบคุณพระเจ้าอเมริกาปี 2023: 

ผลิตภัณฑ์  วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน (GMT+0)   วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน (GMT+0)  
 AUS200    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 21:00 และจะกลับมาเปิดอีกครั้งที่เวลา 23:00    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 21:00   
CocoaUS    ปิดตลอดทั้งวัน  เปิดปกติ 
CocoaUS_H4    ปิดตลอดทั้งวัน  เปิดปกติ 
CoffeeAr    ปิดตลอดทั้งวัน  เปิดปกติ 
Copper    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 19:30 และจะกลับมาเปิดอีกครั้งที่เวลา 23:00    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:45   
Cotton    ปิดตลอดทั้งวัน  ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:30   
Cotton_H4    ปิดตลอดทั้งวัน  ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:30   
EURO50    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 21:00 และจะกลับมาเปิดอีกครั้งที่เวลา 23:00    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 21:00   
FRA40    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 21:00 และจะกลับมาเปิดอีกครั้งที่เวลา 23:00    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 21:00   
GER40    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 21:00 และจะกลับมาเปิดอีกครั้งที่เวลา 23:00    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 21:00   
GER40_Z3    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 21:00 และจะกลับมาเปิดอีกครั้งที่เวลา 23:00    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 21:00   
JAPAN225_Z3    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:00 และจะกลับมาเปิดอีกครั้งที่เวลา 23:00    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:15   
JPN225    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:00 และจะกลับมาเปิดอีกครั้งที่เวลา 23:00    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:15   
NAS100    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:00 และจะกลับมาเปิดอีกครั้งที่เวลา 23:00    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:15   
NAS100_Z3    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:00 และจะกลับมาเปิดอีกครั้งที่เวลา 23:00    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:15   
NG    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:15 และจะกลับมาเปิดอีกครั้งที่เวลา 23:00    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:30   
SPX500    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:00 และจะกลับมาเปิดอีกครั้งที่เวลา 23:00    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:15   
SPX500_Z3    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:00 และจะกลับมาเปิดอีกครั้งที่เวลา 23:00    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:15   
SugarRaw    ปิดตลอดทั้งวัน  เปิดปกติ 
SugarRaw_H4    ปิดตลอดทั้งวัน  เปิดปกติ 
SugarWh    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 17:00    เปิดปกติ 
SugarWh_H4    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 17:00    เปิดปกติ 
UK100    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 21:00 และจะกลับมาเปิดอีกครั้งที่เวลา 23:00    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 21:00   
UK100_Z3    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 21:00 และจะกลับมาเปิดอีกครั้งที่เวลา 23:00    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 21:00   
UKOIL    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:15 และจะกลับมาเปิดอีกครั้งที่เวลา 01:00    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:30   
UKOIL_G4    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:30 และจะกลับมาเปิดอีกครั้งที่เวลา 01:00    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 19:00   
US Stocks    ปิดตลอดทั้งวัน  ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:00   
US30    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:00 และจะกลับมาเปิดอีกครั้งที่เวลา 23:00    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:15   
US30_Z3    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:00 และจะกลับมาเปิดอีกครั้งที่เวลา 23:00    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:15   
USDBRL    ปิดตลอดทั้งวัน  เปิดปกติ 
USOIL    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:15 และจะกลับมาเปิดอีกครั้งที่เวลา 23:00    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:30   
USOIL_F4    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:15 และจะกลับมาเปิดอีกครั้งที่เวลา 23:00    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:45   
XAGUSD    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 19:30 และจะกลับมาเปิดอีกครั้งที่เวลา 23:00    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:45   
XAUUSD    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 19:30 และจะกลับมาเปิดอีกครั้งที่เวลา 23:00    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:45   
XPDUSD    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:00 และจะกลับมาเปิดอีกครั้งที่เวลา 23:00    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:00   
XPTUSD    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:00 และจะกลับมาเปิดอีกครั้งที่เวลา 23:00    ปิดการซื้อ-ขายเร็วขึ้นกว่าปกติที่เวลา 18:00   

ZFX / Zeal Capital Market