แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์เกาหลีปี 2023  - ZFX

ประกาศ

แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์เกาหลีปี 2023 

โปรดทราบว่าช่วงการซื้อขายของตราสารต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบจากวันหยุดเกาหลีปี 2023: 

ผลิตภัณฑ์ วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม (GMT+1) วันพฤหัสบดีที่ 12 (GMT+1) 
USDBRL  ปิดตลอดทั้งวัน ปิดตลอดทั้งวัน
USDKRW  ปิดตลอดทั้งวัน เปิดปกติ

ZFX / Zeal Capital Market