ข่าวการตลาด
สรุปข่าวสำคัญประจำวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 - ZFX

สรุปข่าวสำคัญประจำวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564

22-12-2021 06:32

1.*วันนี้เวลา 14.00 น อังกฤษจะมีการประกาศตัวเลข GDP รอบไตรมาส 3 ของปีนี้เทียบกับปีก่อนหน้า(YoY) ซึ่งคาดการณ์ไว้ที่ 6.6% และ ตัวเลข GDP รอบไตรมาส 3 ของไตรมาสนี้เทียบกับไตรก่อนหน้า(QoQ) ซึ่งคาดการณ์ไว้ที่ 1.3% ดังนั้นนักลงทุนโปรดระมัดระวังการซื้อขายคู่สกุลเงิน GBP ในช่วงเวลาดังกล่าวเพราะอาจจะเกิดความผันผวนต่อราคาในระยะสั้น

2.*วันนี้เวลา 20.30 น สหรัฐจะมีการประกาศตัวเลข GDP รอบไตรมาส 3 ของไตรมาสนี้เทียบกับไตรก่อนหน้า(QoQ) ซึ่งคาดการณ์ไว้ที่ 2.1% ดังนั้นนักลงทุนโปรดระมัดระวังการซื้อขายคู่สกุลเงิน USD ในช่วงเวลาดังกล่าวเพราะอาจจะเกิดความผันผวนต่อราคาในระยะสั้น