ข่าวการตลาด
สรุปข่าวสำคัญประจำวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 - ZFX

สรุปข่าวสำคัญประจำวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

05-11-2021 05:39

สรุปข่าวสำคัญประจำวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 - ZFX

1.****วันนี้เวลา 19.30 น. ตามเวลาประเทศไทย สหรัฐจะมีการประกาศตัวเลขการเปลี่ยงแปลงการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม(Non-Farm Employment Change) รอบเดือนตุลาคม ซึ่งคาดการณ์ไว้ที่ 455,000ตำแหน่ง ดังนั้นนักลงทุนโปรดระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าวเพราะอาจจะเกิดความผันผวนต่อสกุลเงิน USD ในระยะสั้นอย่างมาก

2.*และในเวลาเดียวกันวันนี้เวลา 19.30 น. ตามเวลาประเทศไทย แคนาดาจะมีการประกาศตัวเลขการเปลี่ยงแปลงการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม(Non-Farm Employment Change) รอบเดือนตุลาคม ซึ่งคาดการณ์ไว้ที่ 42,000ตำแหน่ง ดังนั้นนักลงทุนโปรดระมัดระวังซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าวเพราะอาจจะเกิดความผันผวนต่อสกุลเงิน CAD ในระยะสั้น