ข่าวการตลาด
สรุปข่าวสำคัญประจำวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 - ZFX

สรุปข่าวสำคัญประจำวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564

29-10-2021 04:25

สรุปข่าวสำคัญประจำวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 - ZFX

1.****วันนี้เวลา 19.30 น. ตามเวลาประเทศไทย แคนาดาจะมีการประกาศตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(GDP) รอบเดือนสิงหาคม ซึ่งคาดการณ์ไว้ที่ 0.7% ทั้งนี้ความสำคัญของตัวเลข GDP เนื่องจากเป็นตัวเลขหลักที่ใช้ชี้วัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจดำเนินนโยบายการเงินและการคลังของประเทศ ดังนั้นนักลงทุนโปรดระมัดระวังการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าวเพราะอาจจะเกิดความผันผวนต่อสกุลเงิน CAD ในระยะสั้น

2.****วันนี้เวลา 19.30 น. ตามเวลาประเทศไทย สหรัฐจะมีการประกาศตัวเลข Core PCE Price Index ซึ่งคาดการณ์ไว้ที่ 0.2% โดยตัวเลข Core PCE ถือเป็นหนึ่งในมาตราชี้วัดเงินเฟ้อที่แม่นยำ เนื่องจากตัวเลขนี้จะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายเงินของผู้คนไปกับสินค้าและบริการ ซึ่งบอกถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนในประเทศได้ชัดเจน โดยไม่คำนวณหมวดอาหารและพลังงาน ดังนั้นนักลงทุนโปรดระมัดระวังการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าวเพราะอาจจะเกิดความผันผวนต่อสกุลเงิน USD ในระยะสั้น

3.*Facebook กำลังจะเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Meta เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทที่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การเป็นบริษัทแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเฟสบุคอีกต่อไป แต่จะมุ่งไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง(VR)และเทคโนโลยีความจริงเสมือน(AR) และอื่นๆในอนาคต

4.*ดัชนี S&P500 Futures ร่วงลง 0.2% และ ดัชนี Nasdaq Futures ร่วงลง 0.5% หลังการประกาศผลประกอบที่น่าผิดหวังของ Apple และ Amazon