minus academy faq plus academy faq Check in circle Apple Android Home Magnifer Calculator Mail Email Facebook Twitter RSS Linkedin Linkedin hollower Headphones Wechats Instagram Line Mail 2 Phone Phone 2 Minus Plus Arrow right Arrow left (variant 2) Arrow right (variant 2) Brand logo Brand logo not filled Hamburger Flag of the Hong Kong Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the US/GB Flag of the China Flag of the China Flag of the China (traditional) Flag of the Taiwan Flag of the Hong Kong Flag of the Spain Flag of the Russia Flag of the France Flag of the German Flag of the Portugal Flag of the Italy Flag of the Poland Flag of the Czech Flag of the Hungary Flag of the Sweden Flag of the Bulgarian Flag of the Finland Flag of the Lithuania Flag of the Denmark Flag of the Croatia Flag of the Estonia Flag of the Norway Flag of the Romania Flag of the United Arab Emirates Flag of the United Arab Emirates Flag of the Indonesia Flag of the Malaysia Flag of the Korea Flag of the Korea Flag of the Samoa Flag of the Vietnam Flag of the Thailand Flag of the Turkey Flag of the Japan Cross Cross large User Arrow down Arrow up Cube Info list Data comunication Clock Slash
ข่าวสาร
สรุปข่าวสำคัญประจำวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 - ZFX

สรุปข่าวสำคัญประจำวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

13-09-2021 05:59

สรุปข่าวสำคัญประจำวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 - ZFX

1.ธนาคารกลางสวิสเซอแลนด์ระบุว่าอัตราดอกเบี้ยติดลบจะยังคงอยู่ต่อไป เพื่อป้องกันการแข็งค่าของสกุลเงิน CHF เนื่องจากเหตุผลของภาวะเศรษฐกิจโลกที่เกิดวิกฤตในช่วงนี้หากเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวและอัตราการว่างงานอาจเพิ่มขึ้นได้

2.ผลสำรวจความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ประจำเดือนกันยายน ออกมาที่ -7% ซึ่งดีกว่าครั้งก่อนที่ -14.2% โดยตัวเลขนี้ถือว่าออกมาดีกว่าคาดการณ์ ท่ามกลางภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของโควิด19 ที่ทำให้ต้องlockdown ในหลายเมืองใหญ่ของประเทศ

3.นักเศรษฐศาสตร์นิวซีแลนด์ปรับลดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะสั้นลง และคาดการณ์ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อในปีหน้า เนื่องมาจากการผลกระทบของโควิด19 ที่ทำให้ supply chain ขัดข้อง ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตสินค้า จึงทำให้ราคาสินค้าในอนาคตมีโอกาสสูงขึ้นตามมาได้