ศูนย์บริการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ และสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคอยู่ที่ฮ่องกง

ศูนย์บริการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ และสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคอยู่ที่ฮ่องกง
ศูนย์บริการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ และสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคอยู่ที่ฮ่องกง

ZFX ศูนย์บริการลูกค้าภาคพื้นทวีปเอเชียแปซิฟิกได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว และสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะอยู่ที่ฮ่องกง