ก้าวผ่าน โควิด-19 ไปด้วยกัน : ZFX บริจาคแอลกอฮอล์ทำความสะอาดจำนวนกว่า 2,000 ขวด เพื่อใช้เมืองอู่ฮั่นระหว่างช่วงการระบาดของ โควิด-19

ก้าวผ่าน โควิด-19 ไปด้วยกัน : ZFX บริจาคแอลกอฮอล์ทำความสะอาดจำนวนกว่า 2,000 ขวด เพื่อใช้เมืองอู่ฮั่นระหว่างช่วงการระบาดของ โควิด-19
ก้าวผ่าน โควิด-19 ไปด้วยกัน : ZFX บริจาคแอลกอฮอล์ทำความสะอาดจำนวนกว่า 2,000 ขวด เพื่อใช้เมืองอู่ฮั่นระหว่างช่วงการระบาดของ โควิด-19

(ZFX News: พฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563)

ZFX บริจาคแอลกอฮอล์ทำความสะอาดจำนวนกว่า 2,000 ขวด เพื่อใช้ในการช่วยเหลือหมอ แพทย์ พยาบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเมืองอู่ฮั่นระหว่างช่วงการระบาดของ โควิด-19

ก้าวผ่าน โควิด-19 ไปด้วยกัน : ZFX บริจาคแอลกอฮอล์ทำความสะอาดจำนวนกว่า 2,000 ขวด เพื่อใช้เมืองอู่ฮั่นระหว่างช่วงการระบาดของ โควิด-19 - ZFX

ก้าวผ่าน โควิด-19 ไปด้วยกัน : ZFX บริจาคแอลกอฮอล์ทำความสะอาดจำนวนกว่า 2,000 ขวด เพื่อใช้เมืองอู่ฮั่นระหว่างช่วงการระบาดของ โควิด-19 - ZFX

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่นั้นได้แพร่กระจายไปทั่วโลกและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตต่อประชากรโลกเป็นอย่างมาก ทางคณะกรรมการกลางของประเทศจีนจึงได้จัดตั้งองค์กรที่มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับมือป้องกัน โควิด-19 โดยเฉพาะ และเปิดแผนฉุกเฉินระดับที่ 1 เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ ได้มีนโยบายให้พนักงานสาธารณสุขอยู่เป็นแนวหน้าในการรับมือต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-1

ในขณะเดียวกันนั้น ZFX ได้มีการปรับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดภายในบริษัทอย่างเข้มงวด ในช่วงวิกฤต โควิด-19        เราได้รับความช่วยเหลือด้านเวชภัณฑ์อย่างรวดเร็วจากทั่วประเทศ เนื่องจาก เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ZFX ประกาศว่าจะบริจาคแอลกอฮอล์ทำความสะอาดและเวชภัณฑ์ จำนวนกว่า 2,000 ขวด ซึ่งมีมูลค่ารวมสูงถึง 100,000 หยวน เพื่อใช้ในการสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในอู่ฮั่นและในพื้นที่ใกล้เคียง

ทุกคนต่างมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  ขณะเดียวกันก็มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนจะปลอดภัยจาก โควิด-19 ZFX หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนร่วมในการเอาชนะสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งนี้ไปด้วยกัน

เราจะผ่านมันไปด้วยกัน!