แจ้งช่วงเวลาหมดอายุของสัญญาฟิวเจอร์สและกำหนดการช่วงเวลาซื้อขายใหม่ ในเดือนตุลาคม 2021 - ZFX

วันหมดอายุสัญญา CFD

แจ้งช่วงเวลาหมดอายุของสัญญาฟิวเจอร์สและกำหนดการช่วงเวลาซื้อขายใหม่ ในเดือนตุลาคม 2021

ชื่อผลิตภัณฑ์/ตราสาร ที่ซื้อขาย สัญลักษณ์ที่หมดอายุ สัญลักษณ์ใหม่ วันหมดอายุ วันที่ซื้อขายใหม่
CSI 300 Index CN300 CN300 14/10/2021, 08:00 15/10/2021, 02:31
WTI Oil (futures) USOIL_X1 USOIL_Z1  15/10/2021, 21:55  14/10/2021, 23:01
Brent Oil (futures) UKOIL_Z1 UKOIL_F2 28/10/2021, 20:55 28/10/2021, 01:01
Note: สัญญาที่จะหมดอายุในเดือนนี้อาจได้รับผลกระทบจากเทศกาลวันหยุด ลูกค้าจะต้องทำการปิดโพสิชั่นก่อนวันหมดอายุของสัญญา หรือระบบจะดำเนินการอัตโนมัติเมื่อถึงกำหนดการ ระบบไม่รองรับการ Rollover ในปัจจุบัน ท่านจะต้องทำการเปิดโพสิชั่นใหม่เมื่อถึงกำหนดการซื้อขายใหม่หากจำเป็น (เขตเวลาที่แสดงคือ GMT+1)