สัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหมดอายุและแจ้งกำหนดการของช่วงการซื้อขายใหม่ในเดือนกันยายน 2020 - ZFX

วันหมดอายุสัญญา CFD

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหมดอายุและแจ้งกำหนดการของช่วงการซื้อขายใหม่ในเดือนกันยายน 2020

Trading Product Name / Instrument Expiring Symbol New Symbol Expiry Date New Trading Day
CSI 300 Index CN300 CN300 17/9/2020 18/9/2020
WTI Oil (futures) USOIL_V0 USOIL_X0 17/9/2020 15/9/2020
Brent Oil (futures) UKOIL_X0 UKOIL_Z0 25/9/2020 25/9/2020
หมายเหตุ: สัญญาที่จะหมดอายุในเดือนนี้อาจได้รับผลกระทบจากเทศกาลวันหยุด ลูกค้าจะต้องทำการปิดโพสิชั่นก่อนวันหมดอายุของสัญญา หรือ ระบบจะดำเนินการอัตโนมัติเมื่อถึงกำหนดนการ ระบบไม่รองรับการ Rollover ในปัจจุบัน ท่านจะต้องทำการเปิดโพสิชั่นใหม่เมื่อถึงกำหนดการซื้อขายใหม่หากจำเป็น (เวลาที่แสดงใช้เขตเวลา GMT+1)