ประกาศแจ้งวันหมดอายุของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนตุลาคม 2563 และช่วงเวลาการซื้อขายใหม่ - ZFX

วันหมดอายุสัญญา CFD

ประกาศแจ้งวันหมดอายุของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนตุลาคม 2563 และช่วงเวลาการซื้อขายใหม่

ตราสารการซื้อขาย สัญลักษณ์ตราสาร
ที่จะหมดอายุ
สัญลักษณ์ตราสารใหม่ วันหมดอายุ วันซื้อขายใหม่
CSI 300 Index CN300 CN300 15 ตุลาคม 2563 16 ตุลาคม 2563
WTI Oil (futures) USOIL_X0 USOIL_Z0 15 ตุลาคม 2563 14 ตุลาคม 2563
Brent Oil (futures) UKOIL_Z0 UKOIL_F1 28 ตุลาคม 2563 28 ตุลาคม 2563
หมายเหตุ: สัญญาที่จะหมดอายุในเดือนนี้อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากผลกระทบจากวันหยุดต่าง ๆ และระบบไม่สามารถย้ายสถานะที่เปิดอยู่ไปยังสัญญาการซื้อขายใหม่ได้ ดังนั้นลูกค้าจะต้องปิดสถานะก่อนวันหมดอายุ มิฉะนั้นระบบจะดำเนินการปิดให้อัตโนมัติ ลูกค้าสามารถเปิดสถานะการซื้อขายใหม่ได้ด้วยตนเองอีกครั้งตามวันซื้อขายใหม่ (เวลา GMT + 1)