ประกาศแจ้งวันหมดอายุของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนพฤศจิกายน 2563 และช่วงเวลาการซื้อขายใหม่ - ZFX

วันหมดอายุสัญญา CFD

ประกาศแจ้งวันหมดอายุของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนพฤศจิกายน 2563 และช่วงเวลาการซื้อขายใหม่

ตราสารการซื้อขาย สัญลักษณ์ตราสาร
ที่จะหมดอายุ
สัญลักษณ์ตราสารใหม่ วันหมดอายุ วันทำการซื้อขายใหม่
CSI 300 Index CN300 CN300 19 พฤศจิกายน 2563 20 พฤศจิกายน 2563
WTI Oil (futures) USOIL_Z0 USOIL_F1 17 พฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563
Brent Oil (futures) UKOIL_F1 UKOIL_G1 26 พฤศจิกายน 2563 26 พฤศจิกายน 2563
 

หมายเหตุ: สัญญาที่จะหมดอายุในเดือนนี้อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากผลกระทบจากวันหยุดต่าง ๆ และระบบไม่สามารถย้ายสถานะที่เปิดอยู่ไปยังสัญญาการซื้อขายใหม่ได้ ดังนั้นลูกค้าจะต้องปิดสถานะก่อนวันหมดอายุ มิฉะนั้นระบบจะดำเนินการปิดให้อัตโนมัติ ลูกค้าสามารถเปิดสถานะการซื้อขายใหม่ได้ด้วยตนเองอีกครั้งตามวันซื้อขายใหม่ (เวลา GMT + 1)