ประกาศแจ้งตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่ 30 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจ 30 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 - ZFX

วันหมดอายุสัญญา CFD

ประกาศแจ้งตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่ 30 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจ 30 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567

เรียนลูกค้า

เรียนแจ้งให้ทราบว่าการเทรดหุ้นดัชนีแบบสปอตผ่านรูปแบบการซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) เมื่อรายชื่อของบริษัทของหุ้นดัชนีมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น มูลค่าของโพสิชั่นตามสถานะการถือในบัญชีเทรดของลูกค้าจะได้รับผลกระทบหลังการปิดของตลาด (ตามเวลาแพลตฟอร์ม/เวลาเซิฟเวอร์) โดยอ้างอิงจากสถานะโพสิชั่นของลูกค้าว่าเป็นสถานะซื้อหรือขาย บัญชีซื้อขายจะถูกปรับตามอัตราภาษีการปันผลโดยอาจจะเป็นการจ่ายหรือเรียกเก็บ (โปรดทราบว่าหุ้นดัชนีฟิวเจอร์สแบบ CFDs จะไม่ได้มีส่วนในการรับเงินปันผลจากหุ้นจริง โดยส่วนที่อ้างอิงถึงล็อตมาตรฐานนี้อาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากผลิตภัณฑ์หนึ่งไปอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง สามารถตรวจสอบได้ที่ รายละเอียดผลิตภัณฑ์)

การจ่ายเงินปันผลเมื่อถือสถานะซื้อ

เงินปันผลที่จ่าย = จำนวนเงินปันผล (สัดส่วนตามสัญญาต่อหุ้นดัชนี) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐานคูณด้วยค่าเงิน)

การเก็บเงินปันผลเมื่อถือสถานะขาย

เงินปันผลที่เรียกเก็บ = จำนวนเงินปันผล (สัดส่วนตามสัญญาต่อหุ้นดัชนี) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐานคูณด้วยค่าเงิน)

การเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลของหุ้นดัชนีประจำสัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้:

(โปรดทราบว่าการจ่ายเงินปันผลสำหรับดัชนีหุ้นตามข้อมูลด้านล่างเป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากตลาดกลางซึ่งเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 10 วันในการจ่ายเงินปันผล โดยมูลค่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากความผันผวนของตลาด ซึ่งส่งผลให้ตัวเลขที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดหลีกเลี่ยงการลงทุนระยะสั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับเงินปันผลก่อนระยะเวลาการจ่ายเงินปันผล ทางเราไม่สามารถรับรองเกี่ยวกับความถูกต้องของมูลค่าเงินปันผลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง)

สัญลักษณ์ 30 เมษายน 1 พฤษภาคม 2 พฤษภาคม 3 พฤษภาคม 6 พฤษภาคม เวลาจ่ายปันผล
(GMT+1)
FRA40 18.89404   17.42483 5.89032 5.46358 21:55
US30         0.82120 21:55
NAS100     0.13494 1.56057 0.69772 21:55
SPX500 0.25104 (0.181) 0.05130 (0.039) 0.23337 0.32730 0.16357 21:55
ChinaA50 18.85476         18:55
HK50           19:45
AUS200     0.53604     21:55
SPAIN35       17.89687   18:55
UK100     3.17191     21:55
EURO50 5.38094   2.03946 2.96592 4.25923 21:55
JAPAN225           21:55
FRA40min 18.89404   17.42483 5.89032 5.46358 21:55
US30min         0.82120 21:55
NAS100min     0.13494 1.56057 0.69772 21:55
SPX500min 0.25104 (0.181) 0.05130 (0.039) 0.23337 0.32730 0.16357 21:55
ChinaA50min 18.85476         18:55
HK50min           19:45

การจ่ายเงินปันผลเมื่อถือสถานะการซื้อขายระยะยาว (Long Position):

เงินปันผลที่จ่าย = จำนวนเงินปันผลหุ้นรายตัว (ต่อหุ้น) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐาน

การเรียกเก็บเงินปันผลเมือถือสถานะการซื้อขายระยะสั้น (Short Position):

เงินปันผลที่เรียกเก็บ = จำนวนเงินปันผลหุ้นรายตัว (ต่อหุ้น) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐาน

การเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลของหุ้นสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) ประจำสัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้

สัญลักษณ์ 30 เมษายน 1 พฤษภาคม 2 พฤษภาคม 3 พฤษภาคม 6 พฤษภาคม เวลาจ่ายปันผล
(GMT+1)
C       0.53   21:00
LVS         0.2 21:00

(โปรดทราบว่าข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลบ่งชี้เท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลของหุ้นแต่ละตัวโดยปกติจะเกิดขึ้นหลังจากปิดการซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ประกาศงดจ่ายเงินปันผลดังที่แสดงไว้ด้านบน)

(โปรดทราบว่า 2 วันก่อนการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน เราจะปรับเลเวอเรจของหุ้น CFDs ลดลงเหลือ 1:5 และจะดำเนินการเปลี่ยนกลับเป็น 1:10 หลังการเผยแพร่รายงานผลประกอบการโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีมาร์จิ้นเพียงพอเพื่อรักษาสถานะซื้อขายที่เปิดไว้ในช่วงเวลาดังกล่าว)

การเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจของหุ้น CFDs สหรัฐฯ ตามด้านล่าง (30 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567):

สัญลักษณ์ วันประกาศผลประกอบการ วันและเวลา ปรับเลเวอเรจ (GMT+1) เลเวอเรจที่ปรับ วันและเวลา ปรับเลเวอเรจกลับคืนตามปกติ (GMT+1) เลเวอเรจเดิม
AMZN 30 เมษายน 28 เมษายน 21:00 1:5 01 พฤษภาคม 21:00 1:10
KO 30 เมษายน 28 เมษายน 21:00 1:5 01 พฤษภาคม 21:00 1:10
AMD 30 เมษายน 28 เมษายน 21:00 1:5 01 พฤษภาคม 21:00 1:10
MCD 30 เมษายน 28 เมษายน 21:00 1:5 01 พฤษภาคม 21:00 1:10
SBUX 30 เมษายน 28 เมษายน 21:00 1:5 01 พฤษภาคม 21:00 1:10
AMT 30 เมษายน 28 เมษายน 21:00 1:5 01 พฤษภาคม 21:00 1:10
PYPL 30 เมษายน 28 เมษายน 21:00 1:5 01 พฤษภาคม 21:00 1:10
PRU 30 เมษายน 28 เมษายน 21:00 1:5 01 พฤษภาคม 21:00 1:10
MA 01 พฤษภาคม 29 เมษายน 21:00 1:5 02 พฤษภาคม 21:00 1:10
QCOM 01 พฤษภาคม 29 เมษายน 21:00 1:5 02 พฤษภาคม 21:00 1:10
PFE 01 พฤษภาคม 29 เมษายน 21:00 1:5 02 พฤษภาคม 21:00 1:10
AIG 01 พฤษภาคม 29 เมษายน 21:00 1:5 02 พฤษภาคม 21:00 1:10
EBAY 01 พฤษภาคม 29 เมษายน 21:00 1:5 02 พฤษภาคม 21:00 1:10
AAPL 02 พฤษภาคม 30 เมษายน 21:00 1:5 03 พฤษภาคม 21:00 1:10
COP 02 พฤษภาคม 30 เมษายน 21:00 1:5 03 พฤษภาคม 21:00 1:10
MRNA 02 พฤษภาคม 30 เมษายน 21:00 1:5 03 พฤษภาคม 21:00 1:10