ประกาศแจ้งตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่ 23-29 เมษายน 2567 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจ 23-29 เมษายน 2567 - ZFX

วันหมดอายุสัญญา CFD

ประกาศแจ้งตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่ 23-29 เมษายน 2567 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจ 23-29 เมษายน 2567

เรียนลูกค้า

เรียนแจ้งให้ทราบว่าการเทรดหุ้นดัชนีแบบสปอตผ่านรูปแบบการซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) เมื่อรายชื่อของบริษัทของหุ้นดัชนีมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น มูลค่าของโพสิชั่นตามสถานะการถือในบัญชีเทรดของลูกค้าจะได้รับผลกระทบหลังการปิดของตลาด (ตามเวลาแพลตฟอร์ม/เวลาเซิฟเวอร์) โดยอ้างอิงจากสถานะโพสิชั่นของลูกค้าว่าเป็นสถานะซื้อหรือขาย บัญชีซื้อขายจะถูกปรับตามอัตราภาษีการปันผลโดยอาจจะเป็นการจ่ายหรือเรียกเก็บ (โปรดทราบว่าหุ้นดัชนีฟิวเจอร์สแบบ CFDs จะไม่ได้มีส่วนในการรับเงินปันผลจากหุ้นจริง โดยส่วนที่อ้างอิงถึงล็อตมาตรฐานนี้อาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากผลิตภัณฑ์หนึ่งไปอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง สามารถตรวจสอบได้ที่ รายละเอียดผลิตภัณฑ์)

การจ่ายเงินปันผลเมื่อถือสถานะซื้อ

เงินปันผลที่จ่าย = จำนวนเงินปันผล (สัดส่วนตามสัญญาต่อหุ้นดัชนี) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐานคูณด้วยค่าเงิน)

การเก็บเงินปันผลเมื่อถือสถานะขาย

เงินปันผลที่เรียกเก็บ = จำนวนเงินปันผล (สัดส่วนตามสัญญาต่อหุ้นดัชนี) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐานคูณด้วยค่าเงิน)

การเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลของหุ้นดัชนีประจำสัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้:

(โปรดทราบว่าการจ่ายเงินปันผลสำหรับดัชนีหุ้นตามข้อมูลด้านล่างเป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากตลาดกลางซึ่งเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 10 วันในการจ่ายเงินปันผล โดยมูลค่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากความผันผวนของตลาด ซึ่งส่งผลให้ตัวเลขที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดหลีกเลี่ยงการลงทุนระยะสั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับเงินปันผลก่อนระยะเวลาการจ่ายเงินปันผล ทางเราไม่สามารถรับรองเกี่ยวกับความถูกต้องของมูลค่าเงินปันผลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง)

สัญลักษณ์ 23 เมษายน 24 เมษายน 25 เมษายน 26 เมษายน 29 เมษายน   เวลาจ่ายปันผล (GMT+1)
  FRA40 16.18888     6.93469   21:55
US30           21:55
NAS100   0.29463 0.67954 0.21656   21:55
SPX500 0.10969 0.02661 0.09940 0.088983 0.26797 21:55
ChinaA50 0.540873         18:55
HK50           19:45
AUS200           21:55
SPAIN35         59.59325 18:55
UK100     4.39698     21:55
EURO50 5.64190 3.55191   10.41490 3.51102 21:55
JAPAN225           21:55
FRA40min 16.18888     6.93469   21:55
US30min           21:55
NAS100min   0.29463 0.67954 0.21656   21:55
SPX500min 0.10969 0.02661 0.09940 088983 0.26797 21:55
ChinaA50min 0.540873         18:55
HK50min           19:45

การจ่ายเงินปันผลเมื่อถือสถานะการซื้อขายระยะยาว (Long Position):

เงินปันผลที่จ่าย = จำนวนเงินปันผลหุ้นรายตัว (ต่อหุ้น) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐาน

การเรียกเก็บเงินปันผลเมือถือสถานะการซื้อขายระยะสั้น (Short Position):

เงินปันผลที่เรียกเก็บ = จำนวนเงินปันผลหุ้นรายตัว (ต่อหุ้น) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐาน

การเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลของหุ้นสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) ประจำสัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้

สัญลักษณ์ 23 เมษายน 24 เมษายน 25 เมษายน 26 เมษายน 29 เมษายน เวลาจ่ายปันผล (GMT+1)
F 0.15         21:55
MS         0.85 21:55

(โปรดทราบว่าข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลบ่งชี้เท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลของหุ้นแต่ละตัวโดยปกติจะเกิดขึ้นหลังจากปิดการซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ประกาศงดจ่ายเงินปันผลดังที่แสดงไว้ด้านบน)

(โปรดทราบว่า 2 วันก่อนการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน เราจะปรับเลเวอเรจของหุ้น CFDs ลดลงเหลือ 1:5 และจะดำเนินการเปลี่ยนกลับเป็น 1:10 หลังการเผยแพร่รายงานผลประกอบการโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีมาร์จิ้นเพียงพอเพื่อรักษาสถานะซื้อขายที่เปิดไว้ในช่วงเวลาดังกล่าว)

การเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจของหุ้น CFDs สหรัฐฯ ตามด้านล่าง (23-29 เมษายน 2567):

สัญลักษณ์ วันประกาศผลประกอบการ วันและเวลา ปรับเลเวอเรจ (GMT+1) เลเวอเรจที่ปรับ วันและเวลา ปรับเลเวอเรจกลับคืนตามปกติ (GMT+1) เลเวอเรจเดิม
GOOG 23 เมษายน 21 เมษายน 21:00 1:5 24 เมษายน 21:00 1:10
TSLA 23 เมษายน 21 เมษายน 21:00 1:5 24 เมษายน 21:00 1:10
V 23 เมษายน 21 เมษายน21:00 1:5 24 เมษายน 21:00 1:10
PEP 23 เมษายน 21 เมษายน 21:00 1:5 24 เมษายน 21:00 1:10
GE 23 เมษายน 21 เมษายน 21:00 1:5 24 เมษายน 21:00 1:10
PM 23 เมษายน 21 เมษายน 21:00 1:5 24 เมษายน 21:00 1:10
LMT 23 เมษายน 21 เมษายน 21:00 1:5 24 เมษายน 21:00 1:10
FCX 23 เมษายน 21 เมษายน 21:00 1:5 24 เมษายน 21:00 1:10
GM 23 เมษายน 21 เมษายน 21:00 1:5 24 เมษายน 21:00 1:10
META 24 เมษายน 22 เมษายน 21:00 1:5 25 เมษายน 21:00 1:10
IBM 24 เมษายน 22 เมษายน 21:00 1:5 25 เมษายน 21:00 1:10
T 24 เมษายน 22 เมษายน 21:00 1:5 25 เมษายน 21:00 1:10
BA 24 เมษายน 22 เมษายน 21:00 1:5 25 เมษายน 21:00 1:10
F 24 เมษายน 22 เมษายน 21:00 1:5 25 เมษายน 21:00 1:10
MSFT 25 เมษายน 23 เมษายน 21:00 1:5 26 เมษายน 21:00 1:10
AMZN 25 เมษายน 23 เมษายน 21:00 1:5 26 เมษายน 21:00 1:10
TMUS 25 เมษายน 23 เมษายน 21:00 1:5 26 เมษายน 21:00 1:10
CAT 25 เมษายน 23 เมษายน 21:00 1:5 26 เมษายน 21:00 1:10
INTC 25 เมษายน 23 เมษายน 21:00 1:5 26 เมษายน 21:00 1:10
SNAP 25 เมษายน 23 เมษายน 21:00 1:5 26 เมษายน 21:00 1:10
XOM 26 เมษายน 24 เมษายน 21:00 1:5 27 เมษายน 21:00 1:10
CVX 26 เมษายน 24 เมษายน 21:00 1:5 27 เมษายน 21:00 1:10
XOM 26 เมษายน 24 เมษายน 21:00 1:5 27 เมษายน 21:00 1:10