ประกาศแจ้งตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 26 กุมภาพันธ์ 2567 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจ 20 กุมภาพันธ์ – 26 กุมภาพันธ์ 2567    - ZFX

วันหมดอายุสัญญา CFD

ประกาศแจ้งตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 26 กุมภาพันธ์ 2567 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจ 20 กุมภาพันธ์ – 26 กุมภาพันธ์ 2567   

เรียนลูกค้า 

เรียนแจ้งให้ทราบว่าการเทรดหุ้นดัชนีแบบสปอตผ่านรูปแบบการซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) เมื่อรายชื่อของบริษัทของหุ้นดัชนีมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น มูลค่าของโพสิชั่นตามสถานะการถือในบัญชีเทรดของลูกค้าจะได้รับผลกระทบหลังการปิดของตลาด (ตามเวลาแพลตฟอร์ม/เวลาเซิฟเวอร์) โดยอ้างอิงจากสถานะโพสิชั่นของลูกค้าว่าเป็นสถานะซื้อหรือขาย บัญชีซื้อขายจะถูกปรับตามอัตราภาษีการปันผลโดยอาจจะเป็นการจ่ายหรือเรียกเก็บ (โปรดทราบว่าหุ้นดัชนีฟิวเจอร์สแบบ CFDs จะไม่ได้มีส่วนในการรับเงินปันผลจากหุ้นจริง โดยส่วนที่อ้างอิงถึงล็อตมาตรฐานนี้อาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากผลิตภัณฑ์หนึ่งไปอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง สามารถตรวจสอบได้ที่ รายละเอียดผลิตภัณฑ์) 

การจ่ายเงินปันผลเมื่อถือสถานะซื้อ 

เงินปันผลที่จ่าย = จำนวนเงินปันผล (สัดส่วนตามสัญญาต่อหุ้นดัชนี) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐานคูณด้วยค่าเงิน) 

การเก็บเงินปันผลเมื่อถือสถานะขาย 

เงินปันผลที่เรียกเก็บ = จำนวนเงินปันผล (สัดส่วนตามสัญญาต่อหุ้นดัชนี) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐานคูณด้วยค่าเงิน) 

การเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลของหุ้นดัชนีประจำสัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้:    

(โปรดทราบว่าการจ่ายเงินปันผลสำหรับดัชนีหุ้นตามข้อมูลด้านล่างเป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากตลาดกลางซึ่งเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 10 วันในการจ่ายเงินปันผล โดยมูลค่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากความผันผวนของตลาด ซึ่งส่งผลให้ตัวเลขที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดหลีกเลี่ยงการลงทุนระยะสั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับเงินปันผลก่อนระยะเวลาการจ่ายเงินปันผล ทางเราไม่สามารถรับรองเกี่ยวกับความถูกต้องของมูลค่าเงินปันผลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) 

สัญลักษณ์  20 กุมภาพันธ์   21 กุมภาพันธ์   22 กุมภาพันธ์   23 กุมภาพันธ์   26 กุมภาพันธ์   เวลาจ่ายปันผล 
(GMT+0)  
GER40            21:55 
FRA40            21:55 
US30      7.11802      21:55 
NAS100    1.47737  2.17653  0.11115  0.6309  21:55 
SPX500  0.17622  0.22702  0.35761  0.11677  0.12165  21:55 
ChinaA50            18:55 
HK50            19:45 
AUS200  5.63157  19.26502  0.98021  11.80046  2.97814  21:55 
SPAIN35            18:55 
UK100      15.97161      21:55 
EURO50          0.64385  21:55 
JAPAN225            21:55 
GER40min            21:55 
FRA40min            21:55 
US30min      7.11802      21:55 
NAS100min    1.47737  2.17653  0.11115  0.6309  21:55 
SPX500min  0.17622  0.22702  0.35761  0.11677  0.12165  21:55 
ChinaA50min            18:55 
HK50min            19:45 

การจ่ายเงินปันผลเมื่อถือสถานะการซื้อขายระยะยาว (Long Position): 

เงินปันผลที่จ่าย = จำนวนเงินปันผลหุ้นรายตัว (ต่อหุ้น) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐาน 

การเรียกเก็บเงินปันผลเมือถือสถานะการซื้อขายระยะสั้น (Short Position): 

เงินปันผลที่เรียกเก็บ = จำนวนเงินปันผลหุ้นรายตัว (ต่อหุ้น) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐาน 

การเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลของหุ้นสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) ประจำสัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้: 

สัญลักษณ์  20 กุมภาพันธ์   21 กุมภาพันธ์   22 กุมภาพันธ์   23 กุมภาพันธ์   26 กุมภาพันธ์   เวลาจ่ายปันผล (GMT +0) 
META      0.5            21:55  

(โปรดทราบว่าข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลบ่งชี้เท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลของหุ้นแต่ละตัวโดยปกติจะเกิดขึ้นหลังจากปิดการซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ประกาศงดจ่ายเงินปันผลดังที่แสดงไว้ด้านบน) 

(โปรดทราบว่า 2 วันก่อนการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน เราจะปรับเลเวอเรจของหุ้น CFDs ลดลงเหลือ 1:5 และจะดำเนินการเปลี่ยนกลับเป็น 1:10 หลังการเผยแพร่รายงานผลประกอบการโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีมาร์จิ้นเพียงพอเพื่อรักษาสถานะซื้อขายที่เปิดไว้ในช่วงเวลาดังกล่าว) 

การเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจของหุ้น CFDs สหรัฐฯ ตามด้านล่าง 20 กุมภาพันธ์ – 26 กุมภาพันธ์ 2567:   

สัญลักษณ์  วันประกาศผลประกอบการ  วันและเวลา ปรับเลเวอเรจ(GMT+0)   เลเวอเรจที่ปรับ  วันและเวลา ปรับเลเวอเรจกลับคืนตามปกติ (GMT+0)    เลเวอเรจเดิม   
WMT   20 กุมภาพันธ์ 2567  18 กุมภาพันธ์ 2567 21:00  1:05   21 กุมภาพันธ์ 2567 21:00   1:10  
NVDA   21 กุมภาพันธ์ 2567   19 กุมภาพันธ์ 2567 21:00   1:05   22 กุมภาพันธ์ 2567 21:00   1:10  
ADI   21 กุมภาพันธ์ 2567   19 กุมภาพันธ์ 2567 21:00   1:05   22 กุมภาพันธ์ 2567 21:00   1:10  
MRNA   22 กุมภาพันธ์ 2567   20 กุมภาพันธ์ 2567 21:00   1:05   23 กุมภาพันธ์ 2567 21:00   1:10  
VFS.US   22 กุมภาพันธ์ 2567   20 กุมภาพันธ์ 2567 21:00   1:05   23 กุมภาพันธ์ 2567 21:00   1:10  
BRKB   26 กุมภาพันธ์ 2567   24 กุมภาพันธ์ 2567 21:00   1:05   27 กุมภาพันธ์ 2567 21:00   1:10