ประกาศแจ้งตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 19 กุมภาพันธ์ 2567 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจ 13 กุมภาพันธ์ – 19 กุมภาพันธ์ 2567 - ZFX

วันหมดอายุสัญญา CFD

ประกาศแจ้งตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 19 กุมภาพันธ์ 2567 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจ 13 กุมภาพันธ์ – 19 กุมภาพันธ์ 2567

เรียนลูกค้า

เรียนแจ้งให้ทราบว่าการเทรดหุ้นดัชนีแบบสปอตผ่านรูปแบบการซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) เมื่อรายชื่อของบริษัทของหุ้นดัชนีมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น มูลค่าของโพสิชั่นตามสถานะการถือในบัญชีเทรดของลูกค้าจะได้รับผลกระทบหลังการปิดของตลาด (ตามเวลาแพลตฟอร์ม/เวลาเซิฟเวอร์) โดยอ้างอิงจากสถานะโพสิชั่นของลูกค้าว่าเป็นสถานะซื้อหรือขาย บัญชีซื้อขายจะถูกปรับตามอัตราภาษีการปันผลโดยอาจจะเป็นการจ่ายหรือเรียกเก็บ (โปรดทราบว่าหุ้นดัชนีฟิวเจอร์สแบบ CFDs จะไม่ได้มีส่วนในการรับเงินปันผลจากหุ้นจริง โดยส่วนที่อ้างอิงถึงล็อตมาตรฐานนี้อาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากผลิตภัณฑ์หนึ่งไปอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง สามารถตรวจสอบได้ที่ รายละเอียดผลิตภัณฑ์)

การจ่ายเงินปันผลเมื่อถือสถานะซื้อ

เงินปันผลที่จ่าย = จำนวนเงินปันผล (สัดส่วนตามสัญญาต่อหุ้นดัชนี) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐานคูณด้วยค่าเงิน)

การเก็บเงินปันผลเมื่อถือสถานะขาย

เงินปันผลที่เรียกเก็บ = จำนวนเงินปันผล (สัดส่วนตามสัญญาต่อหุ้นดัชนี) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐานคูณด้วยค่าเงิน)

การเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลของหุ้นดัชนีประจำสัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้:   

สัญลักษณ์  13 กุมภาพันธ์ 14 กุมภาพันธ์ 15 กุมภาพันธ์ 16 กุมภาพันธ์ 19 กุมภาพันธ์ เวลาจ่ายปันผล (GMT+0)
GER40           21:55
FRA40   0.62202       21:55
US30   4.94307 35.52421 9.4907   21:55
NAS100   3.52484 1.61142 0.49033   21:55
SPX500 0.61506 0.95301 1.01927 0.94294   21:55
ChinaA50           18:55
HK50           19:45
AUS200     1.43828   0.87729 21:55
SPAIN35           18:55
UK100     12.92398     21:55
EURO50   0.22284       21:55
JAPAN225           21:55
GER40min           21:55
FRA40min   0.62202       21:55
US30min   4.94307 35.52421 9.4907   21:55
NAS100min   3.52484 1.61142 0.49033   21:55
SPX500min 0.61506 0.95301 1.01927 0.94294   21:55
ChinaA50min           18:55
HK50min           19:45

การจ่ายเงินปันผลเมื่อถือสถานะการซื้อขายระยะยาว (Long Position):

เงินปันผลที่จ่าย = จำนวนเงินปันผลหุ้นรายตัว (ต่อหุ้น) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐาน

การเรียกเก็บเงินปันผลเมือถือสถานะการซื้อขายระยะสั้น (Short Position):

เงินปันผลที่เรียกเก็บ = จำนวนเงินปันผลหุ้นรายตัว (ต่อหุ้น) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐาน

การเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลของหุ้นสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) ประจำสัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้:

สัญลักษณ์  13กุมภาพันธ์ 14 กุมภาพันธ์ 15 กุมภาพันธ์ 16 กุมภาพันธ์ 19 กุมภาพันธ์ เวลาจ่ายปันผล (GMT+0)
XOM 0.95         21:55
MSFT   0.75       21:55
CVX     1.63     21:55
JNJ       1.19   21:55

(โปรดทราบว่าข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลบ่งชี้เท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลของหุ้นแต่ละตัวโดยปกติจะเกิดขึ้นหลังจากปิดการซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ประกาศงดจ่ายเงินปันผลดังที่แสดงไว้ด้านบน)

(โปรดทราบว่า 2 วันก่อนการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน เราจะปรับเลเวอเรจของหุ้น CFDs ลดลงเหลือ 1:5 และจะดำเนินการเปลี่ยนกลับเป็น 1:10 หลังการเผยแพร่รายงานผลประกอบการโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีมาร์จิ้นเพียงพอเพื่อรักษาสถานะซื้อขายที่เปิดไว้ในช่วงเวลาดังกล่าว)

การเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจของหุ้น CFDs สหรัฐฯ ตามด้านล่าง 13 กุมภาพันธ์ – 19 กุมภาพันธ์ 2567

สัญลักษณ์  วันประกาศผลประกอบการ วันและเวลา ปรับเลเวอเรจ (GMT+0)  เลเวอเรจที่ปรับ วันและเวลา ปรับเลเวอเรจกลับคืนตามปกติ (GMT+0)  เลเวอเรจเดิม
KO 13กุมภาพันธ์ 2567 11กุมภาพันธ์ 2567 21:00 1:05 14กุมภาพันธ์ 2567 21:00 1:10
AIG 13กุมภาพันธ์ 2567 11กุมภาพันธ์ 2567 21:00 1:05 14กุมภาพันธ์ 2567 21:00 1:10
CSCO 14กุมภาพันธ์ 2567 12กุมภาพันธ์ 2567 21:00 1:05 14กุมภาพันธ์ 2567 21:00 1:10
BIDU 14กุมภาพันธ์ 2567 12กุมภาพันธ์ 2567 21:00 1:05 14กุมภาพันธ์ 2567 21:00 1:10