ประกาศแจ้งตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 12 กุมภาพันธ์ 2567 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจ 6 กุมภาพันธ์ – 12 กุมภาพันธ์ 2567  - ZFX

วันหมดอายุสัญญา CFD

ประกาศแจ้งตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลประจำสัปดาห์ของวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 12 กุมภาพันธ์ 2567 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจ 6 กุมภาพันธ์ – 12 กุมภาพันธ์ 2567 

เรียนลูกค้า 

เรียนแจ้งให้ทราบว่าการเทรดหุ้นดัชนีแบบสปอตผ่านรูปแบบการซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) เมื่อรายชื่อของบริษัทของหุ้นดัชนีมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น มูลค่าของโพสิชั่นตามสถานะการถือในบัญชีเทรดของลูกค้าจะได้รับผลกระทบหลังการปิดของตลาด (ตามเวลาแพลตฟอร์ม/เวลาเซิฟเวอร์) โดยอ้างอิงจากสถานะโพสิชั่นของลูกค้าว่าเป็นสถานะซื้อหรือขาย บัญชีซื้อขายจะถูกปรับตามอัตราภาษีการปันผลโดยอาจจะเป็นการจ่ายหรือเรียกเก็บ (โปรดทราบว่าหุ้นดัชนีฟิวเจอร์สแบบ CFDs จะไม่ได้มีส่วนในการรับเงินปันผลจากหุ้นจริง โดยส่วนที่อ้างอิงถึงล็อตมาตรฐานนี้อาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากผลิตภัณฑ์หนึ่งไปอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง สามารถตรวจสอบได้ที่ รายละเอียดผลิตภัณฑ์

การจ่ายเงินปันผลเมื่อถือสถานะซื้อ 

เงินปันผลที่จ่าย = จำนวนเงินปันผล (สัดส่วนตามสัญญาต่อหุ้นดัชนี) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐานคูณด้วยค่าเงิน) 

การเก็บเงินปันผลเมื่อถือสถานะขาย 

เงินปันผลที่เรียกเก็บ = จำนวนเงินปันผล (สัดส่วนตามสัญญาต่อหุ้นดัชนี) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐานคูณด้วยค่าเงิน) 

การเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลของหุ้นดัชนีประจำสัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้:    

สัญลักษณ์   6 กุมภาพันธ์   7 กุมภาพันธ์  8 กุมภาพันธ์  9 กุมภาพันธ์  12 กุมภาพันธ์   เวลาจ่ายปันผล 
(GMT+0)  
GER40               48.14766       21:55  
FRA40                       21:55  
US30   0.823845       14.36786   1.581783       21:55  
NAS100   0.705241       1.622998   1.933944   0.430233   21:55  
SPX500   0.134781   0.077058   0.651689   0.474506   0.034081   21:55  
ChinaA50                       18:55  
HK50                       19:45  
AUS200       0.124341               21:55  
SPAIN35                       18:55  
UK100                       21:55  
EURO50               4.958592       21:55  
JAPAN225                       21:55  
GER40min               48.14766       21:55  
FRA40min                       21:55  
US30min   0.823845       14.36786   1.581783       21:55  
NAS100min   0.705241       1.622998   1.933944   0.430233   21:55  
SPX500min   0.134781   0.077058   0.651689   0.474506   0.034081   21:55  
ChinaA50min                       18:55  
HK50min                       19:45  

การจ่ายเงินปันผลเมื่อถือสถานะการซื้อขายระยะยาว (Long Position): 

เงินปันผลที่จ่าย = จำนวนเงินปันผลหุ้นรายตัว (ต่อหุ้น) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐาน 

การเรียกเก็บเงินปันผลเมือถือสถานะการซื้อขายระยะสั้น (Short Position): 

เงินปันผลที่เรียกเก็บ = จำนวนเงินปันผลหุ้นรายตัว (ต่อหุ้น) x ขนาดโพสิชั่นในล็อตมาตรฐาน x ขนาดของสัญญาตามล็อตมาตรฐาน 

การเปลี่ยนแปลงการจ่ายหรือเรียกเก็บเงินปันผลของหุ้นสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) ประจำสัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้: 

สัญลักษณ์  6 กุมภาพันธ์   7 กุมภาพันธ์   8 กุมภาพันธ์   9 กุมภาพันธ์   12 กุมภาพันธ์   เวลาจ่ายปันผล(GMT +0)  
INTC   0.125                   21:55  
SLB   0.275                   21:55  
SBUX           0.57           21:55  
V           0.52           21:55  

(โปรดทราบว่าข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลบ่งชี้เท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลของหุ้นแต่ละตัวโดยปกติจะเกิดขึ้นหลังจากปิดการซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ประกาศงดจ่ายเงินปันผลดังที่แสดงไว้ด้านบน) 

(โปรดทราบว่า 2 วันก่อนการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน เราจะปรับเลเวอเรจของหุ้น CFDs ลดลงเหลือ 1:5 และจะดำเนินการเปลี่ยนกลับเป็น 1:10 หลังการเผยแพร่รายงานผลประกอบการโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีมาร์จิ้นเพียงพอเพื่อรักษาสถานะซื้อขายที่เปิดไว้ในช่วงเวลาดังกล่าว) 

การเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจของหุ้น CFDs สหรัฐฯ ตามด้านล่าง 6 กุมภาพันธ์ – 12 กุมภาพันธ์ 2567 

สัญลักษณ์    วันประกาศผลประกอบการ  วันและเวลา ปรับเลเวอเรจ (GMT+0)   เลเวอเรจที่ปรับ    วันและเวลา ปรับเลเวอเรจกลับคืนตามปกติ (GMT+0)    เลเวอเรจเดิม 
TM   6 กุมภาพันธ์ 2567  4 กุมภาพันธ์ 2567 21:00   1:05   7 กุมภาพันธ์ 2567 21:00   1:10  
BP   6 กุมภาพันธ์ 2567  4 กุมภาพันธ์ 2567 21:00   1:05   7 กุมภาพันธ์ 2567 21:00   1:10  
BABA   7 กุมภาพันธ์ 2567  5 กุมภาพันธ์ 2567 21:00   1:05   8 กุมภาพันธ์ 2567 21:00   1:10  
DIS   7 กุมภาพันธ์ 2567  5 กุมภาพันธ์ 2567 21:00   1:05   8 กุมภาพันธ์ 2567 21:00   1:10  
PYPL   7 กุมภาพันธ์ 2567  5 กุมภาพันธ์ 2567 21:00   1:05   8 กุมภาพันธ์ 2567 21:00   1:10  
PM   8 กุมภาพันธ์ 2567  6 กุมภาพันธ์ 2567 21:00   1:05   9 กุมภาพันธ์ 2567 21:00   1:10  
COP   8 กุมภาพันธ์ 2567  6 กุมภาพันธ์ 2567 21:00   1:05   9 กุมภาพันธ์ 2567 21:00   1:10  
PEP   9 กุมภาพันธ์ 2567  7 กุมภาพันธ์ 2567 21:00   1:05   10 กุมภาพันธ์ 2567 21:00   1:10