ประกาศเตือนวันหมดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการแจ้งเตือนช่วงเวลาซื้อขายใหม่ เดือนมิถุนายน 2567 - ZFX

วันหมดอายุสัญญา CFD

ประกาศเตือนวันหมดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการแจ้งเตือนช่วงเวลาซื้อขายใหม่ เดือนมิถุนายน 2567

ประกาศเตือนวันหมดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการแจ้งเตือนช่วงเวลาซื้อขายใหม่ เดือนมิถุนายน 2567

ชื่อผลิตภัณฑ์/ ตราสาร สัญลักษณ์เดิมที่หมดอายุ สัญลักษณ์ใหม่ วันและเวลาหมดอายุ วันและเวลาทำการซื้อขายใหม่
CN300 (futures) CN300 CN300 20 มิถุนายน, 08:00 21 มิถุนายน, 02:31
WTI Oil (futures) USOil_N4 USOil_V4 14 มิถุนายน, 21:55 16 มิถุนายน, 23:01
Brent Oil (futures) UKOil_Q4 UKOil_X4 24 มิถุนายน, 21:55 25 มิถุนายน, 01:01
US30 (futures) US30_M4 US30_U4 19 มิถุนายน, 21:55 19 มิถุนายน, 23:01
NAS100 (futures) NAS100_M4 NAS100_U4 19 มิถุนายน, 21:55 19 มิถุนายน, 23:01
SPX500 (futures) SPX500_M4 SPX500_U4 19 มิถุนายน, 21:55 19 มิถุนายน, 23:01
GER40 (futures) GER40_M4 GER40_U4 19 มิถุนายน, 21:55 19 มิถุนายน, 23:01
JAPAN225 (futures) JAPAN225_M4 JAPAN225_U4 11 มิถุนายน, 21:55 11 มิถุนายน, 23:01
UK100 (futures) UK100_M4 UK100_U4 19 มิถุนายน, 21:55 19 มิถุนายน, 23:01
Cotton (futures) Cotton_N4 Cotton_Z4 05 มิถุนายน, 19:20 06 มิถุนายน, 02:00
CocoaUS (futures) CocoaUS_N4 CocoaUS_U4 07 มิถุนายน, 18:30 10 มิถุนายน, 09:45
SugarRaw (futures) SugarRaw_N4 SugarRaw_V4 19 มิถุนายน, 18:00 20 มิถุนายน, 08:30

หมายเหตุ: สัญญาที่หมดอายุในเดือนนี้อาจได้รับผลกระทบจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ ลูกค้าจะต้องปิดสถานะซื้อขายก่อนวันหมดอายุ มิฉะนั้นระบบจะทำโดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่าปัจจุบันฟังก์ชั่นการโรลโอเวอร์อัตโนมัติยังไม่มีให้บริการ ลูกค้าจำเป็นจะต้องเปิดสถานะซื้อขายใหม่ด้วยตนเองนับตั้งแต่วันและเวลาทำการซื้อขายใหม่ (เวลาทั้งหมดที่แสดงคือ GMT+1)