ลูกค้าใหม่เพลิดเพลินกับเครดิตโบนัส $30

ลูกค้าที่ลงทะเบียนและฝากเงิน $50 ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น จะได้รับโบนัสต้อนรับ $30! เครดิตโบนัส $30 สามารถถอนเป็นเงินสด เมื่อเทรด 6 ล็อต!

ประกาศเตือนวันหมดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการแจ้งเตือนช่วงเวลาซื้อขายใหม่ เดือนเมษายน 2567 - ZFX

วันหมดอายุสัญญา CFD

ประกาศเตือนวันหมดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการแจ้งเตือนช่วงเวลาซื้อขายใหม่ เดือนเมษายน 2567

ประกาศเตือนวันหมดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการแจ้งเตือนช่วงเวลาซื้อขายใหม่ เดือนเมษายน 2567

ชื่อผลิตภัณฑ์/ ตราสาร สัญลักษณ์เดิมที่หมดอายุ สัญลักษณ์ใหม่ วันและเวลาหมดอายุ วันและเวลาทำการซื้อขายใหม่
CN300 (futures) CN300 CN300 18 เมษายน 2567, 08:00 19 เมษายน 2567, 02:31
WTI Oil (futures) USOIL_K4 USOIL_Q4 16 เมษายน 2567 21:55 16 เมษายน 2567, 23:01
Brent Oil (futures) UKOIL_M4 UKOIL_U4 24 เมษายน 2567, 21:55 25 เมษายน 2567, 01:01
Cotton (futures) Cotton_K4 Cotton_N4 03 เมษายน 2567, 19:20 04 เมษายน 2567, 02:00
SugarWh (futures) SugarWh_K4 SugarWh_Q4 05 เมษายน 2567, 17:55 08 เมษายน 2567, 08:45
CocoaUS (futures) CocoaUS_K4 CocoaUS_N4 08 เมษายน 2567, 18:30 09 เมษายน 2567, 09:45
SugarRaw (futures) SugarRaw_K4 SugarRaw_N4 19 เมษายน 2567, 18:00 22 เมษายน 2567, 08:30

หมายเหตุ: สัญญาที่หมดอายุในเดือนนี้อาจได้รับผลกระทบจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ ลูกค้าจะต้องปิดสถานะซื้อขายก่อนวันหมดอายุ มิฉะนั้นระบบจะทำโดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่าปัจจุบันฟังก์ชั่นการโรลโอเวอร์อัตโนมัติยังไม่มีให้บริการ ลูกค้าจำเป็นจะต้องเปิดสถานะซื้อขายใหม่ด้วยตนเองนับตั้งแต่วันและเวลาทำการซื้อขายใหม่ (เวลาทั้งหมดที่แสดงคือ GMT+1)