ประกาศเตือนวันหมดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการแจ้งเตือนช่วงเวลาซื้อขายใหม่ เดือนมีนาคม 2024 - ZFX

วันหมดอายุสัญญา CFD

ประกาศเตือนวันหมดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการแจ้งเตือนช่วงเวลาซื้อขายใหม่ เดือนมีนาคม 2024

ประกาศเตือนวันหมดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการแจ้งเตือนช่วงเวลาซื้อขายใหม่ เดือนมีนาคม 2024

ชื่อผลิตภัณฑ์/ ตราสาร สัญลักษณ์เดิมที่หมดอายุ สัญลักษณ์ใหม่ วันและเวลาหมดอายุ วันและเวลาทำการซื้อขายใหม่
CN300 (futures) CN300 CN300 14/03/2024, 07:00 15/03/2024, 01:31
WTI Oil (futures) USOIL_J4 USOIL_N4 15/03/2024, 21:55 17/03/2024, 23:01
Brent Oil (futures) UKOIL_K4 UKOIL_Q4 22/03/2024, 21:55 25/03/2024, 01:01
US30 (futures) US30_H4 US30_M4 13/03/2024, 21:55 14/03/2024, 23:01
NAS100 (futures) NAS100_H4 NAS100_M4 13/03/2024, 21:55 14/03/2024, 23:01
SPX500 (futures) SPX500_H4 SPX500_M4 13/03/2024, 21:55 14/03/2024, 23:01
GER40 (futures) GER40_H4 GER40_M4 13/03/2024, 21:55 14/03/2024, 23:01
JAPAN225 (futures) JAPAN225_H4 JAPAN225_M4 05/03/2024, 21:55 05/03/2024, 23:01
UK100 (futures) UK100_H4 UK100_M4 13/03/2024, 21:55 14/03/2024, 23:01

หมายเหตุ: สัญญาที่หมดอายุในเดือนนี้อาจได้รับผลกระทบจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ ลูกค้าจะต้องปิดสถานะซื้อขายก่อนวันหมดอายุ มิฉะนั้นระบบจะทำโดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่าปัจจุบันฟังก์ชั่นการโรลโอเวอร์อัตโนมัติยังไม่มีให้บริการ ลูกค้าจำเป็นจะต้องเปิดสถานะซื้อขายใหม่ด้วยตนเองนับตั้งแต่วันและเวลาทำการซื้อขายใหม่ (เวลาทั้งหมดที่แสดงคือ GMT+0)