ประกาศเตือนวันหมดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการแจ้งเตือนช่วงเวลาซื้อขายใหม่ เดือน เมษายน 2022 - ZFX

วันหมดอายุสัญญา CFD

ประกาศเตือนวันหมดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการแจ้งเตือนช่วงเวลาซื้อขายใหม่ เดือน เมษายน 2022

ชื่อผลิตภัณฑ์ / ตราสาร สัญลักษณ์เดิมที่หมดอายุ สัญลักษณ์ใหม่ วันและเวลาหมดอายุ วันและเวลาทำการซื้อขายใหม่
CSI 300 Index CN300 CN300 2022/04/14, 07:00 2022/04/15, 01:31
WTI Oil (futures) USOIL_K2 USOIL_M2 2022/04/14, 21:55 2022/04/12, 23:01
Brent Oil (futures) UKOIL_M2 UKOIL_N2 2022/04/28, 21:55 2022/04/28, 01:01
CoffeeAr (futures) CoffeeAr_K2 CoffeeAr_N2 2022/04/11, 18:30 2022/04/11, 09:15
Corn (futures) Corn_K2 Corn_N2 2022/04/22, 19:15 2022/04/02, 01:00
Cotton (futures) Cotton_K2 Cotton_N2 2022/04/08, 19:20 2022/04/08, 02:00
SugarRaw (futures) SugarRaw_K2 SugarRaw_N2 2022/04/29, 18:00 2022/04/29, 08:30
SugarWh (futures) SugarWh_K2 SugarWh_Q2 2022/04/07, 17:00 2022/04/07, 08:45
หมายเหตุ: สัญญาที่หมดอายุในเดือนนี้อาจได้รับผลกระทบจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ ลูกค้าจะต้องปิดสถานะซื้อขายก่อนวันหมดอายุ มิฉะนั้นระบบจะทำโดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่าปัจจุบันฟังก์ชั่นการโรลโอเวอร์อัตโนมัติยังไม่มีให้บริการ ลูกค้าจำเป็นจะต้องเปิดสถานะซื้อขายใหม่ด้วยตนเองนับตั้งแต่วันและเวลาทำการซื้อขายใหม่ (เวลาทั้งหมดที่แสดงคือ GMT+1. )