ประกาศการจ่ายเงินปันผลหรือปรับค่าธรรมเนียมหุ้นและดัชนีหุ้นสปอต (30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์  2567) และเลเวอเรจที่ใช้งานได้ (30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567)   - ZFX

วันหมดอายุสัญญา CFD

ประกาศการจ่ายเงินปันผลหรือปรับค่าธรรมเนียมหุ้นและดัชนีหุ้นสปอต (30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์  2567) และเลเวอเรจที่ใช้งานได้ (30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567)  

โปรดทราบว่าการซื้อขายหุ้นและดัชนีหุ้นอ้างอิงโดยใช้สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) เมื่อบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทจดทะเบียน (ส่วนประกอบ) ของดัชนีหุ้นอ้างอิงจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น มูลค่าของตำแหน่งที่สอดคล้องกันที่ถืออยู่ในบัญชีซื้อขายของลูกค้าจะได้รับผลกระทบหลังจากการปิดตลาด (แพลตฟอร์มการซื้อขาย / เวลาเซิร์ฟเวอร์) โดยพิจารณาจากตำแหน่งของลูกค้าว่าซื้อหรือขาย บัญชีซื้อขายจะต้องมีการปรับเงินปันผลภาษีสุทธิซึ่งอาจเป็นการจ่ายเงินปันผลหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียม (โปรดทราบว่า CFD ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นไม่มีส่วนร่วมในการปรับเงินปันผล องค์ประกอบของแต่ละล็อตมาตรฐานที่อ้างถึงในที่นี้อาจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญจากผลิตภัณฑ์หนึ่งไปยังอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง โปรดดูรายละเอียดข้อกำหนดของสัญญา) 
 
ผลกระทบที่คาดการณ์ไว้ของเงินปันผลที่ออกโดยส่วนประกอบในดัชนีหุ้นจะมีการถ่วงน้ำหนักและคำนวณ และตัวเลขดังกล่าวได้รับการเผยแพร่และอัปเดตบนเว็บไซต์ของเรา 

การจ่ายเงินปันผลที่ได้รับเมื่อถือสถานะซื้อ: 
 
การจ่ายเงินปันผล = เงินปันผล (ถ่วงน้ำหนัก ต่อสัญญาดัชนีหุ้น) × ขนาดตำแหน่งในล็อตมาตรฐาน × ขนาดสัญญาต่อตัวคูณสกุลเงินของล็อตมาตรฐาน 
 
ค่าธรรมเนียมเงินปันผลหักออกเมื่อถือสถานะขาย : 
 
ค่าธรรมเนียมเงินปันผล = เงินปันผล (ถ่วงน้ำหนัก ต่อสัญญาดัชนีหุ้น) × ขนาดตำแหน่งในล็อตมาตรฐาน × ขนาดสัญญาต่อตัวคูณสกุลเงินของล็อตมาตรฐาน 

โปรดดูตัวเลขเงินปันผลของดัชนีหุ้นสำหรับสัปดาห์นี้ด้านล่าง: 

สัญลักษณ์  30 มกราคม  31 มกราคม  1 กุมภาพันธ์  2 กุมภาพันธ์  5 กุมภาพันธ์  เวลาจ่ายเงินปันผล 
(GMT+0) 
GER40            21:55 
FRA40            21:55 
US30            21:55 
NAS100  1.579988  0.298223  0.604333    0.454851  21:55 
SPX500  0.39129  0.157484  0.264221  0.201501  0.094366  21:55 
ChinaA50            18:55 
HK50            19:45 
AUS200            21:55 
SPAIN35            18:55 
UK100            21:55 
EURO50          0.823425  21:55 
JAPAN225  1.964746          21:55 
GER40min            21:55 
FRA40min            21:55 
US30min            21:55 
NAS100min  1.579988  0.298223  0.604333    0.454851  21:55 
SPX500min  0.39129  0.157484  0.264221  0.201501  0.094366  21:55 
ChinaA50min            18:55 
HK50min            19:45 

สำหรับ CFD หุ้น 
 
การจ่ายเงินปันผลที่ได้รับเมื่อถือสถานะซื้อ: 
 
การจ่ายเงินปันผล = การจ่ายเงินปันผลหุ้น (ต่อหุ้น) × ขนาดตำแหน่งในล็อตมาตรฐาน × ขนาดสัญญาต่อล็อตมาตรฐาน 
 
ค่าธรรมเนียมเงินปันผลหักออกเมื่อถือสถานะขาย: 
 
ค่าธรรมเนียมเงินปันผล = การจ่ายเงินปันผลหุ้น (ต่อหุ้น) × ขนาดตำแหน่งในล็อตมาตรฐาน × ขนาดสัญญาต่อล็อตมาตรฐาน 

โปรดดูคาดการณ์ตัวเลขการจ่ายเงินปันผลหุ้นสำหรับสัปดาห์นี้ด้านล่าง: 

สัญลักษณ์  30 มกราคม  31 มกราคม  1 กุมภาพันธ์   2 กุมภาพันธ์  5 กุมภาพันธ์  เวลาจ่ายเงินปันผล 
(GMT+0) 
MS  0.85          21:55 
WFC      0.35      21:55 
      0.275    21:55 

(โปรดทราบว่าข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลชี้วัดเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ การจ่ายเงินปันผลของหุ้นแต่ละตัวโดยปกติจะเกิดขึ้นหลังจากปิดช่วงการซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนวันจ่ายเงินปันผลที่ประกาศไว้ข้างต้น) 

(โปรดทราบว่า เราจะทำการแก้ไขเลเวอเรจใน CFD หุ้นของบริษัทนั้นๆ เหลือสูงสุด 1:5 ก่อนการประกาศผลประกอบการ 2 วันทำการ และเปลี่ยนกลับเป็นสูงสุด 1:10 หลังจากการประกาศรายงาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีมาร์จิ้นเพียงพอสำหรับการรักษาตำแหน่งที่เปิดอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว) 

ตารางกำหนดการแก้ไขเลเวอเรจที่ใช้งานได้ของ CFD หุ้น US ตามด้านล่าง (30  มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567 )

สัญลักษณ์   วันที่ประกาศผลประกอบการ  เวลาแก้ไขเลเวอเรจ (GMT+0)  เลเวอเรจที่แก้ไข   เวลาเลเวอเรจปกติกลับมาใช้งาน (GMT+0)   เลเวอเรจปกติกลับมาใช้งาน   
MSFT  30 มกราคม 2567  28 มกราคม 2567 21:00  1:5  31 มกราคม 2567 21:00  1:10 
GOOG  30 มกราคม 2567  28 มกราคม 2567 21:00  1:5  31 มกราคม 2567 21:00  1:10 
AMD  30 มกราคม 2567  28 มกราคม 2567 21:00  1:5  31 มกราคม 2567 21:00  1:10 
PFE  30 มกราคม 2567  28 มกราคม 2567 21:00  1:5  31 มกราคม 2567 21:00  1:10 
SBUX  30 มกราคม 2567  28 มกราคม 2567 21:00  1:5  31 มกราคม 2567 21:00  1:10 
MA  31 มกราคม 2567   29 มกราคม 2567 21:00  1:5  1 กุมภาพันธ์ 2567 21:00  1:10 
BABA  31 มกราคม 2567  29 มกราคม 2567 21:00  1:5  1 กุมภาพันธ์ 2567 21:00  1:10 
QCOM  31 มกราคม 2567  29/01/24 21:00  1:5  1 กุมภาพันธ์ 2567 21:00  1:10 
BA  31 มกราคม 2567  29 มกราคม 2567 21:00  1:5  1 กุมภาพันธ์ 2567 21:00  1:10 
GSK  31 มกราคม 2567  29 มกราคม 2567 21:00  1:5  1 กุมภาพันธ์ 2567 21:00  1:10 
AAPL  01 มกราคม 2567  30 มกราคม 2567 21:00  1:5  2 กุมภาพันธ์ 2567 21:00  1:10 
AMZN  01 มกราคม 2567  30 มกราคม 2567 21:00  1:5  2 กุมภาพันธ์ 2567 21:00  1:10 
RACE  01 มกราคม 2567  30 มกราคม 2567 21:00  1:5  2 กุมภาพันธ์ 2567 21:00  1:10 
XOM  02 มกราคม 2567  01 กุมภาพันธ์ 2567 21:00  1:5  03 กุมภาพันธ์ 2567 21:00  1:10 
CVX  02 มกราคม 2567  01 กุมภาพันธ์ 2567 21:00  1:5  03 กุมภาพันธ์ 2567 21:00  1:10 
MCD  05 มกราคม 2567  02 กุมภาพันธ์ 2567 21:00  1:5  06 กุมภาพันธ์ 2567 21:00  1:10