ประกาศ

โปรดทราบว่าช่วงเวลาการออมแสงจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2020 ในอเมริกาเหนือ และ วันที่ 29 มีนาคม 2020 ในยุโรป ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ต่างๆดังต่อไปนี้

ช่วงเวลาการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเวลาในอเมริกาเหนือ

สัญลักษณ์ ช่วงเวลาการซื้อขาย (GMT+0) ช่วงเวลาปิด (GMT+0)
FX ทั้งหมด อาทิตย์ 21:05- ศุกร์ 20:55 ศุกร์ 20:55- อาทิตย์ 21:05 ปิด
GOLD อาทิตย์ 22:01- ศุกร์ 20:55 วันซื้อขาย 20:55-22:01 ปิด
SILVER อาทิตย์ 22:01- ศุกร์ 20:55 วันซื้อขาย 20:55-22:01 ปิด
USOIL อาทิตย์ 22:01- ศุกร์ 20:55 วันซื้อขาย 20:55-22:01 ปิด
USOIL_*0 อาทิตย์ 22:01- ศุกร์ 20:55 วันซื้อขาย 20:55-22:01 ปิด
UKOIL จันทร์ 00:01- ศุกร์ 19:55 วันซื้อขาย 20:55-00:01 ปิด
UKOIL_*0 จันทร์ 00:01- ศุกร์ 19:55 วันซื้อขาย 20:55-00:01 ปิด
CU อาทิตย์ 22:01- ศุกร์ 20:55 วันซื้อขาย 20:55-22:01 ปิด
NG อาทิตย์ 22:01- ศุกร์ 20:55 วันซื้อขาย 20:55-22:01 ปิด
US30 อาทิตย์ 22:01- ศุกร์ 20:55 วันซื้อขาย 20:15-20:30,20:55-22:01 ปิด
NAS100 อาทิตย์ 22:01- ศุกร์ 20:55 วันซื้อขาย 20:15-20:30,20:55-22:01 ปิด
SPX500 อาทิตย์ 22:01- ศุกร์ 20:55 วันซื้อขาย 20:15-20:30,20:55-22:01 ปิด
USDX จันทร์ 00:01- ศุกร์ 20:40 วันซื้อขาย 20:40-00:01 ปิด
หุ้น CFDs จันทร์ 13:45- ศุกร์ 20:00 วันซื้อขาย 20:00-13:45 ปิด

 

ช่วงเวลาการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเวลาในยุโรป

สัญลักษณ์ ช่วงเวลาการซื้อขาย (GMT+0) ช่วงเวลาปิด (GMT+0)
GER30 จันทร์ 00:31- ศุกร์ 19:55 วันซื้อขาย 19:55-00:31 ปิด
FAR40 จันทร์ 06:01- ศุกร์ 19:55 วันซื้อขาย 19:55-06:01 Closed

Zeal Capital Market