แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์วันชาติจีนปี 2023  - ZFX

ประกาศ

แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์วันชาติจีนปี 2023 

โปรดทราบว่าช่วงการซื้อขายของตราสารต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบจากวันหยุดราชการวันชาติจีนปี 2023: 

ชื่อผลิตภัณฑ์ 
/ ตราสาร  
วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน  (GMT+1)  วันที่ 2 ตุลาคม – วันที่ 6 ตุลาคม (GMT+1) 
CN300  ปิดทั้งวัน  ปิดทั้งสัปดาห์ 
ชื่อผลิตภัณฑ์ 
/ ตราสาร  
วันที่ 2 ตุลาคม (GMT+1) 
HK50  ปิดทั้งวัน  
ChinaH  ปิดทั้งวัน  
ชื่อผลิตภัณฑ์ 
/ ตราสาร  
วันพฤหัสบดี ที่ 28 (GMT+1)  วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน  (GMT+1)  
USDINR  ปิดทั้งวัน   เปิดทำการปกติ 
USDKRW  ปิดทั้งวัน   ปิดทั้งวัน  

ZFX / Zeal Capital Market