แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในวันหยุดที่ 5 เมษายน 2565 - ZFX

ประกาศ

แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในวันหยุดที่ 5 เมษายน 2565

โปรดทราบว่าช่วงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบในวันหยุดที่ 5 เมษายน 2565 : 

Symbol 04/04/2022 (GMT+1) 05/04/2022 (GMT+1) 06/04/2022 (GMT+1)
CN300 ปิด ปิด เปิด
CN300min ปิด ปิด เปิด
HK50 เปิด ปิด เปิด
HK50min เปิด ปิด เปิด
ChinaH เปิด ปิด เปิด

ZFX / Zeal Capital Market