ผลิตภัณฑ์การซื้อขายที่จะได้รับผลกระทบภายในช่วงวันหยุด Qing Ming (เช็งเม้ง) 2567 - ZFX

ประกาศ

ผลิตภัณฑ์การซื้อขายที่จะได้รับผลกระทบภายในช่วงวันหยุด Qing Ming (เช็งเม้ง) 2567

สัญลักษณ์ 3 เมษายน (GMT+1) 4 เมษายน (GMT+1) 5 เมษายน GMT+1)
China H เปิดปกติ ปิด เปิดปกติ
HK50 เปิดปกติ ปิด เปิดปกติ
CN300 เปิดปกติ ปิด ปิด

โปรดทราบว่าช่วงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบภายในวันหยุดวันที่ 4 เมษายน 2567

ZFX / Zeal Capital Market