ผลิตภัณฑ์การซื้อขายที่จะได้รับผลกระทบภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ในช่วงวันหยุด - ZFX

ประกาศ

ผลิตภัณฑ์การซื้อขายที่จะได้รับผลกระทบภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ในช่วงวันหยุด

โปรดทราบว่าช่วงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบภายในวันหยุดวันที่ 29 มีนาคม 2567:

สัญลักษณ์ 28 มีนาคม 2567 (GMT+0) 29 มีนาคม 2567 (GMT+0) 31 มีนาคม 2567 (GMT+1) 01 เมษายน 2567 (GMT+1) 02 เมษายน 2567 (GMT+1)
AUS200 ปิด 13:00 ปิด ปิด เปิด 11:55 เปิด
China A50 เปิด ปิด ปิด เปิด 2:05 เปิด
China H เปิด ปิด ปิด ปิด เปิด 2:20
EURO50 ปิด 20:55 ปิด ปิด ปิด เปิด 1:20
GER40 ปิด 20:55 ปิด ปิด ปิด เปิด 1:20
FRA40 ปิด 20:55 ปิด ปิด ปิด เปิด 7:05
SPAIN35 ปิด 20:55 ปิด ปิด ปิด เปิด 7:05
GER40_M4 ปิด 20:55 ปิด ปิด ปิด เปิด 1:20
HK50 เปิด ปิด ปิด ปิด เปิด 2:20
JAPAN225 ปิด 20:55 ปิด เปิด 23:05 เปิด เปิด
JAPAN225_M4 ปิด 20:55 ปิด เปิด 23:05 เปิด เปิด
NAS100 ปิด 20:55 ปิด เปิด 23:05 เปิด เปิด
NAS100_M4 ปิด 20:55 ปิด เปิด 23:05 เปิด เปิด
SPX500 ปิด 20:55 ปิด เปิด 23:05 เปิด เปิด
SPX500_M4 ปิด 20:55 ปิด เปิด 23:05 เปิด เปิด
UK100 ปิด 20:55 ปิด ปิด ปิด เปิด 1:05
UK100_M4 ปิด 20:55 ปิด ปิด ปิด เปิด 1:05
US30 ปิด 20:55 ปิด เปิด 23:05 เปิด เปิด
US30_M4 ปิด 20:55 ปิด เปิด 23:05 เปิด เปิด
USDX เปิด ปิด ปิด เปิด เปิด
CocoaUS เปิด ปิด ปิด เปิด 12:35 เปิด
CocoaUS_K4 เปิด ปิด ปิด เปิด 12:35 เปิด
Cotton เปิด ปิด ปิด เปิด 2:05 เปิด
Cotton_K4 เปิด ปิด ปิด เปิด 2:05 เปิด
SugarRaw เปิด ปิด ปิด เปิด 12:35 เปิด
SugarRaw_K4 เปิด ปิด ปิด เปิด 12:35 เปิด
SugarWh เปิด ปิด ปิด ปิด เปิด 8:50
SugarWh_K4 เปิด ปิด ปิด ปิด เปิด 8:50
NG ปิด 20:55 ปิด เปิด 23:05 เปิด เปิด
UKOIL ปิด 20:55 ปิด ปิด เปิด 01:05 เปิด
UKOIL_N4 ปิด 20:55 ปิด ปิด เปิด 01:05 เปิด
USOIL ปิด 20:55 ปิด เปิด 23:05 เปิด เปิด
USOIL_K4 ปิด 20:55 ปิด เปิด 23:05 เปิด เปิด
COPPER ปิด 20:55 ปิด เปิด 23:05 เปิด เปิด
XAGUSD ปิด 20:55 ปิด เปิด 23:05 เปิด เปิด
XAUUSD ปิด 20:55 ปิด เปิด 23:05 เปิด เปิด
XPDUSD ปิด 20:55 ปิด เปิด 23:05 เปิด เปิด
XPTUSD ปิด 20:55 ปิด เปิด 23:05 เปิด เปิด
XAUCNH ปิด 20:55 ปิด เปิด 23:05 เปิด เปิด
US Stocks เปิด ปิด ปิด เปิด 14:35 เปิด
USDBRL เปิด ปิด ปิด เปิด เปิด
USDINR เปิด ปิด ปิด ปิด เปิด
USDKRW เปิด ปิด ปิด เปิด เปิด

เลเวอเรจของบัญชีซื้อขาย ZFX (ฟอเร็กซ์และโลหะมีค่า) จะถูกปรับลดให้เหลือสูงสุด 1:500 ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมงก่อนตลาดทองคำปิดในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 และกลับมาใช้เลเวอเรจเดิม 0.5 ชั่วโมงหลังจากเปิดการซื้อขายทองคำในวันอาทิตย์ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ZFX / Zeal Capital Market