ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาออมแสงในยุโรปและอเมริกาเหนือ ที่ส่งผลต่อช่วงเวลาซื้อขายของผลิตภัณฑ์ - ZFX

ประกาศ

ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาออมแสงในยุโรปและอเมริกาเหนือ ที่ส่งผลต่อช่วงเวลาซื้อขายของผลิตภัณฑ์

ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาออมแสงในยุโรปและอเมริกาเหนือ ที่ส่งผลต่อช่วงเวลาซื้อขายของผลิตภัณฑ์

เราขอแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากช่วงเวลาออมแสงมีการเปลี่ยนแปลงในวันที่ 10 มีนาคม 2567 ตามทวีปอเมริกาเหนือ และ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ตามทวีปยุโรป ซึ่งจะส่งผลต่อช่วงเวลาซื้อขายกับผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

นอกจากนี้ ช่วงเวลาซื้อขายของสกุลเงินดิจิตอลมีการเปลี่ยนแปลง ตามตารางด้านล่าง:

  ผลิตภัณฑ์ หลังจาก  10 มีนาคม 2567 (GMT +0) หลังจาก  31 มีนาคม 2567 (GMT +1)
AUS200 22:05 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:05) 23:05 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01)
ChinaA50 01:00 – 08:25, 09:15 – 17:55 (วันจันทร์ – วันศุกร์) 02:00 – 09:25, 10:15 – 18:55 (วันจันทร์ – วันศุกร์)
ChinaH 01:15 – 04:00, 05:00 – 08:30, 09:15 – 18:00 (วันจันทร์ – วันศุกร์) 02:15 – 05:00, 06:00 – 09:30, 10:15 – 18:00 (วันจันทร์ – วันศุกร์)
CN300 01:31 – 03:30, 05:01 – 07:00 (วันจันทร์ – วันศุกร์) 02:31 – 04:30, 06:01 – 08:00 (วันจันทร์ – วันศุกร์)
CocoaUS 09:45 วันจันทร์ – 17:30 วันศุกร์, (ยกเว้น 17:30 – 09:45 วันถัดไป) 09:45 วันจันทร์ – 18:30 วันศุกร์, (ยกเว้น 18:30 – 09:45 วันถัดไป)
CocoaUS_K4 09:45 วันจันทร์ – 17:30 วันศุกร์, (ยกเว้น 17:30 – 09:45 วันถัดไป) 09:45 วันจันทร์ – 18:30 วันศุกร์, (ยกเว้น 18:30 – 09:45 วันถัดไป)
COPPER 22:01 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:01) 23:01 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01)
Cotton 01:00 วันจันทร์ – 18:20 วันศุกร์, (ยกเว้น 18:20 – 01:00) 02:00 วันจันทร์ – 19:20 วันศุกร์, (ยกเว้น 19:20 – 02:00)
Cotton_K4 01:00 วันจันทร์ – 18:20 วันศุกร์, (ยกเว้น 18:20 – 01:00) 02:00 วันจันทร์ – 19:20 วันศุกร์, (ยกเว้น 19:20 – 02:00)
Crypto 00:00 – 20:59, 21:05 – 24:00 Every day (ยกเว้น 01:30 – 01:35 วันอาทิตย์) 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 Every day (ยกเว้น 01:30 – 01:35 วันอาทิตย์)
EURO50 22:05 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:05) 23:05 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01)
FRA40 22:01 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:01) 23:01 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01)
FX 21:05 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์ 22:05 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์
GER40 22:01 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:01) 23:01 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01)
GER40_H4 22:05 วันอาทิตย์ – 20:00 วันศุกร์, (ยกเว้น 00:00 – 00:15, 20:55 – 22:01) 23:05 วันอาทิตย์ – 21:00 วันศุกร์, (ยกเว้น 00:00 – 00:15, 21:55 – 23:01)
HK50 01:15 – 04:00, 05:00 – 08:25. 09:15 – 18:45 (วันจันทร์ – วันศุกร์) 02:15 – 05:00, 06:00 – 09:25. 10:15 – 19:45 (วันจันทร์ – วันศุกร์)
JAPAN225 22:05 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:05) 23:05 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01)
JAPAN225_M4 22:05 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:05) 23:05 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01)
NAS100 22:01 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:01) 23:01 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01)
NAS100_H4 22:01 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:01) 23:01 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01)
NG 22:01 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:01) 23:01 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01)
SPAIN35 07:01 – 18:55 (วันจันทร์ – วันศุกร์) 07:01 – 18:55 (วันจันทร์ – วันศุกร์)
SPX500 22:01 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:01) 23:01 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01)
SPX500_H4 22:01 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:01) 23:01 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01)
SugarRaw 08:30 วันจันทร์ – 17:00 วันศุกร์, (ยกเว้น 17:00 – 08:30 วันถัดไป) 08:30 วันจันทร์ – 18:00 วันศุกร์, (ยกเว้น 18:00 – 08:30 วันถัดไป)
SugarRaw_K4 08:30 วันจันทร์ – 17:00 วันศุกร์, (ยกเว้น 17:00 – 08:30 วันถัดไป) 08:30 วันจันทร์ – 18:00 วันศุกร์, (ยกเว้น 18:00 – 08:30 วันถัดไป)
SugarWh 08:45 วันจันทร์ – 16:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 16:55 – 08:45 วันถัดไป) 08:45 วันจันทร์ – 17:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 17:55 – 08:45 วันถัดไป)
SugarWh_K4 08:45 วันจันทร์ – 16:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 16:55 – 08:45 วันถัดไป) 08:45 วันจันทร์ – 17:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 17:55 – 08:45 วันถัดไป)
UK100 22:05 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:05) 23:05 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01)
UK100_H4 00:00 วันจันทร์ – 20:00 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:00 – 00:00) 01:00 วันจันทร์ – 21:00 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:00 – 01:00)
UKOIL 00:01 วันจันทร์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 00:01) 01:01 วันจันทร์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 01:01)
UKOIL_F4 00:01 วันจันทร์ – 19:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 00:01) 01:01 วันจันทร์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 01:01)
US Share CFD 13:31 – 20:00 (วันจันทร์ – วันศุกร์) 14:31 – 21:00 (วันจันทร์ – วันศุกร์)
US30 22:01 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:01) 23:01 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01)
US30_H4 22:01 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:01) 23:01 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01)
USDBRL วันจันทร์ 12:31 – วันศุกร์ 20:00, (ยกเว้น 20:00 – 12:31) วันจันทร์ 13:31 – วันศุกร์ 21:00, (ยกเว้น 21:00 – 13:31)
USDINR วันจันทร์ 02:31 – วันศุกร์ 19:59, (ยกเว้น 19:59 – 02:31) วันจันทร์ 03:31 – วันศุกร์ 20:59, (ยกเว้น 20:59- 03:31)
USDKRW วันจันทร์ 01:01 – วันศุกร์ 19:59, (ยกเว้น 19:59 – 01:01) วันจันทร์ 02:01 – วันศุกร์ 20:59, (ยกเว้น 20:59- 02:01)
USDX 00:01 – 20:40 (วันจันทร์ – วันศุกร์) 01:01 – 21:40 (วันจันทร์ – วันศุกร์)
USOIL 22:01 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:01) 23:01 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01)
USOIL_F4 22:01 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:01) 23:01 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01)
VFS.US 13:35 – 19:55 (วันจันทร์ – วันศุกร์) 14:35 – 20:55 (วันจันทร์ – วันศุกร์)
XAGUSD 22:01 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:01) 23:01 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01)
XAUCNH 22:05 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:01) 23:05 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01)
XAUCNH 22:05 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:01) 23:05 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01)
XAUUSD 22:05 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:01) 23:05 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01)
XPDUSD 22:01 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:01) 23:01 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01)
XPTUSD 22:01 วันอาทิตย์ – 20:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 20:55 – 22:01) 23:01 วันอาทิตย์ – 21:55 วันศุกร์, (ยกเว้น 21:55 – 23:01)

ZFX / Zeal Capital Market