ประกาศการบำรุงรักษาระบบ ZFX – 6 ธันวาคม 2566 - ZFX

ประกาศ

ประกาศการบำรุงรักษาระบบ ZFX – 6 ธันวาคม 2566

เรียน ทุกท่าน,

เราขอแจ้งให้ท่านทราบถึงการกำหนดการปรับปรุงในวันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566, ตั้งแต่เวลา 16:00 ถึง 16:30 น.ตามเวลาสากลประสาน (UTC). โปรดทราบว่าบริการบางอย่างจะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวสำหรับผู้ใช้ภายนอกในช่วงเวลาดังกล่าว:

  • MyZFX การถอนเงินและการโอนเงิน
  • IBPortal

เราขอขอบคุณในความเข้าใจของท่าน. ด้วยความนับถือ

ZFX Team