ประกาศ

โปรดทราบว่าช่วงเวลาซื้อขายของตราสารต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบจากวันหยุด ใน17กุมภาพันธ์2020 วันหยุด:

สัญลักษณ์ 2020/02/17 (GMT) 2020/02/18 (GMT)
GOLD 18:00-23:01 ปิด เปิด
SILVER 18:00-23:01 ปิด เปิด
US30 18:00-23:01 ปิด เปิด
NAS100 18:00-23:01 ปิด เปิด
SPX500 18:00-23:01 ปิด เปิด
USOIL 17:45-23:01 ปิด เปิด
USOIL_J0 17:45-23:01 ปิด เปิด
NG 17:45-23:01 ปิด เปิด
USDX เปิดจนถึง18:00 เปิด
CU 18:00-23:01 ปิด เปิด
US Shares ปิด เปิด
ตลาดทุนกระตือรือร้น