การเปลี่ยนแปลง “เลเวอเรจ”ของบัญชีซื้อขาย Mini ในช่วงวันที่ 14มีนาคม 2023เนื่องจากการประกาศ CPI ของสหรัฐอเมริกา - ZFX

ประกาศ

การเปลี่ยนแปลง “เลเวอเรจ”ของบัญชีซื้อขาย Mini ในช่วงวันที่ 14มีนาคม 2023เนื่องจากการประกาศ CPI ของสหรัฐอเมริกา

โปรดทราบว่าบัญชีซื้อขาย ZFX Mini ทั้งหมดที่มีการเปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ FX, XAUUSD และ XAGUSD ที่ตั้งเลเวอเรจไว้สูงกว่า 1:400 จะปรับลดเลเวอเรจลงชั่วคราวเหลือสูงสุด 1:400 ตั้งแต่เวลา 10:30 น. ถึง 13:30 น. (GMT+0) ในวันที่ 14 มีนาคม 2023 บัญชีซื้อขาย STP มาตรฐานและบัญชีซื้อขาย ECN จะไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการชั่วคราวนี้

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีมาร์จิ้นเพียงพอในการรักษาตําแหน่งซื้อ-ขายที่เปิดอยู่ของคุณในช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อเราได้ทันที

ZFX / Zeal Capital Market