มาร์จิ้น

槓桿投資/保證金交易

เลเวอเรจ คืออะไร ? การคำนวณ Leverage และ Margin

นตลาดการเงินนั้น Leverage  หมายถึงการซื้อขายที่เกินจากเงินต้นโดยการกู้ยืมเงินจากโบรกเกอร์ เพื่อเปิดสถานะ (Buy/Sell) ส่งผลให้นักลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการซื้อขายด้วยเงินทุนที่น้อยลงเพื่อผลตอบแทนที่สูงขึ้น ในบทความนี้ ZFX จะแนะนำคุณเกี่ยวกับตัวอย่างและวิธีการซื้อขายแบบเลเวอเรจ